قوانین و آیین نامه ها و مصوبات حقوقی

قوانین کاربردی

در سیستم های حقوقی مبتنی بر «کد» یا قوانین نوشته و مجموعه قوانین اصولاً به جای تبعیت از رویه دادگاه های پیشین متن قوانین است که ملاک عمل و منشأ صدور احکام قضایی قرار می گیرد.ایراد اساسی این سیستم تفاوت و تهافت (تناقض) در آراء صادره به جهت برداشت های غیر یکسان از قوانین واحد است.با این وجود برای مخاطبان دستگاه قضایی چاره ای جز اطلاع و احاطه به قوانین نوشته و تلاش در جهت تفسیر انها در جهت منافع خود و تاثیر بر ذهن و تصمیم قاضی نیست.در این قسمت به متن مهم ترین قوانین نوشته و جاری و لازم الاجرا اشاره می شود. 

قانون تشریفات انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت ایران و ترکمنستان
قانون تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان مشتمل بر ماده واحده منضم به متن تشریفات (پروتکل) شامل مقدمه...
یکشنبه، 29 آبان 1401 - 15:30
قانون موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی در موضوعات مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
قانون موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی در موضوعات مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پنجاه و شش ماده در جلسه علنی ر...
چهارشنبه، 25 آبان 1401 - 15:30
قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری
قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و چهار ماده در جلسه علنی روز ی...
یکشنبه، 22 آبان 1401 - 15:30
قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
قانون قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مو...
شنبه، 21 آبان 1401 - 15:30
قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
قانون قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن...
پنجشنبه، 19 آبان 1401 - 15:30
قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق     
قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهز...
چهارشنبه، 18 آبان 1401 - 15:30
قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
این قانون مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و چهار ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک (1391/02/20) مجلس شورای اسلامی تصویب و در ت...
ﺳﻪشنبه، 17 آبان 1401 - 15:30
قانون معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره
قانون معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره مشتمل بر ماده‌ واحده‌ و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ شانزدهم خر...
دوشنبه، 16 آبان 1401 - 15:30
قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
این قانون مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و پنج ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ شانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ...
یکشنبه، 15 آبان 1401 - 15:30
قانون معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین
ماده‌واحده ـ معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مشتمل بر یک مقدمه و سی و سه ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.تبصره ـ در اجر...
شنبه، 14 آبان 1401 - 15:30
صفحه 2 از 7ابتدا   1  [2]  3  4  5  انتها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.