قوانین و آیین نامه ها و مصوبات حقوقی

قوانین کاربردی

قوانین کیفری و جزایی

در سیستم های حقوقی مبتنی بر «کد» یا قوانین نوشته و مجموعه قوانین اصولاً به جای تبعیت از رویه دادگاه های پیشین متن قوانین است که ملاک عمل و منشأ صدور احکام قضایی قرار می گیرد.ایراد اساسی این سیستم تفاوت و تهافت (تناقض) در آراء صادره به جهت برداشت های غیر یکسان از قوانین واحد است.با این وجود برای مخاطبان دستگاه قضایی چاره ای جز اطلاع و احاطه به قوانین نوشته و تلاش در جهت تفسیر انها در جهت منافع خود و تاثیر بر ذهن و تصمیم قاضی نیست.در این قسمت به متن مهم ترین قوانین نوشته و جاری و لازم الاجرا اشاره می شود. 

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳ تصویب شد و طی نامه شماره ۲۸۷۵۷ مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.
شنبه، 08 آذر 1399 - 15:30
متن قانون جرایم رایانه ای
قانون جرایم رایانه ای شامل بخش اول جرایم و مجازاات ها ، بخش دوم آیین دادرسی ،بخش سوم سایر مقررات می باشد.
ﺳﻪشنبه، 15 بهمن 1398 - 10:49
متن قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم)
کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات بازدارنده) شامل بیست و نه فصل می باشدکه در هرفصل به تبیین مجازات جرایم مرتبط به ان پرداخته شده است.
دوشنبه، 14 بهمن 1398 - 16:33
متن قانون مجازات اسلامی (کتاب چهارم)
قانون مجازات اسلامی شامل بخش اول مواد عمومی و بخش دوم مقادیر دیه می باشد.
دوشنبه، 14 بهمن 1398 - 16:12
متن قانون مجازات اسلامی (کتاب سوم)
کتاب سوم قانون مجازات اسلامی شامل بخش اول مواد عمومی، بخش دوم قصاص نفس، بخش سوم قصاص عضو، بخش چهارم اجرای قصاص می باشد.
دوشنبه، 14 بهمن 1398 - 14:34
متن قانون مجازات اسلامی (کتاب دوم)
کتاب دوم قانون مجازات اسلامی شامل بخش اول مواد عمومی، بخش دوم جرایم موجب حد می باشد.
دوشنبه، 14 بهمن 1398 - 14:22
متن قانون مجازات اسلامی (کتاب اول)
کتاب اول قانون مجازات اسلامی شامل بخش اول مواد عمومی، بخش دوم مجازات ها، بخش سوم جرایم، بخش چهارم شرایط و موانع مسوولیت کیفری، بخش پنجم ادله اثبات در امور کیفری می باشد.
دوشنبه، 14 بهمن 1398 - 13:35
تغییرات قانون صدور چک در سال 97
قانون صدور چک از جمله قوانینی است که در مجلس شورای ملی و قبل از انقلاب به تصویب رسیده است و قانونگذار بعد از انقلاب با ابقاء اصل آن تلاش نموده آن را اصلاح نماید.به جهت کثرت دفعات اصلاح قانون صدور چک ب...
شنبه، 21 دی 1398 - 10:28

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.