قوانین و آیین نامه ها و مصوبات حقوقی

قوانین کاربردی

گزیده‌ای از قوانین کاربردی تهیه شده توسط دادگران حامی.

قوانین کیفری و جزایی

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳ تصویب شد و طی نامه شماره ۲۸۷۵۷ مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.
شنبه، 08 آذر 1399 - 15:30
متن قانون جرایم رایانه ای
قانون جرایم رایانه ای شامل بخش اول جرایم و مجازاات ها ، بخش دوم آیین دادرسی ،بخش سوم سایر مقررات می باشد.
ﺳﻪشنبه، 15 بهمن 1398 - 10:49
متن قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم)
کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات بازدارنده) شامل بیست و نه فصل می باشدکه در هرفصل به تبیین مجازات جرایم مرتبط به ان پرداخته شده است.
دوشنبه، 14 بهمن 1398 - 16:33
متن قانون مجازات اسلامی (کتاب چهارم)
قانون مجازات اسلامی شامل بخش اول مواد عمومی و بخش دوم مقادیر دیه می باشد.
دوشنبه، 14 بهمن 1398 - 16:12
متن قانون مجازات اسلامی (کتاب سوم)
کتاب سوم قانون مجازات اسلامی شامل بخش اول مواد عمومی، بخش دوم قصاص نفس، بخش سوم قصاص عضو، بخش چهارم اجرای قصاص می باشد.
دوشنبه، 14 بهمن 1398 - 14:34
متن قانون مجازات اسلامی (کتاب دوم)
کتاب دوم قانون مجازات اسلامی شامل بخش اول مواد عمومی، بخش دوم جرایم موجب حد می باشد.
دوشنبه، 14 بهمن 1398 - 14:22
متن قانون مجازات اسلامی (کتاب اول)
کتاب اول قانون مجازات اسلامی شامل بخش اول مواد عمومی، بخش دوم مجازات ها، بخش سوم جرایم، بخش چهارم شرایط و موانع مسوولیت کیفری، بخش پنجم ادله اثبات در امور کیفری می باشد.
دوشنبه، 14 بهمن 1398 - 13:35
آخرین تغییرات قانون صدور چک
اطلاع از احکام و مقررات چک های صیادی قانون جدید صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ ماده ۱ انواع چک عبارت است از: ۱– چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و د...
شنبه، 21 دی 1398 - 10:28

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.