قوانین و آیین نامه ها و مصوبات حقوقی

قوانین کاربردی

قوانین کیفری و جزایی

در سیستم های حقوقی مبتنی بر «کد» یا قوانین نوشته و مجموعه قوانین اصولاً به جای تبعیت از رویه دادگاه های پیشین متن قوانین است که ملاک عمل و منشأ صدور احکام قضایی قرار می گیرد.ایراد اساسی این سیستم تفاوت و تهافت (تناقض) در آراء صادره به جهت برداشت های غیر یکسان از قوانین واحد است.با این وجود برای مخاطبان دستگاه قضایی چاره ای جز اطلاع و احاطه به قوانین نوشته و تلاش در جهت تفسیر انها در جهت منافع خود و تاثیر بر ذهن و تصمیم قاضی نیست.در این قسمت به متن مهم ترین قوانین نوشته و جاری و لازم الاجرا اشاره می شود. 

قانون تشریفات انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت ایران و ترکمنستان
قانون تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان مشتمل بر ماده واحده منضم به متن تشریفات (پروتکل) شامل مقدمه...
یکشنبه، 29 آبان 1401 - 15:30
قانون موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی در موضوعات مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
قانون موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی در موضوعات مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پنجاه و شش ماده در جلسه علنی ر...
چهارشنبه، 25 آبان 1401 - 15:30
قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری
قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و چهار ماده در جلسه علنی روز ی...
یکشنبه، 22 آبان 1401 - 15:30
قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
قانون قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن...
پنجشنبه، 19 آبان 1401 - 15:30
قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق     
قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهز...
چهارشنبه، 18 آبان 1401 - 15:30
قانون معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره
قانون معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره مشتمل بر ماده‌ واحده‌ و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ شانزدهم خر...
دوشنبه، 16 آبان 1401 - 15:30
قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
این قانون مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و پنج ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ شانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ...
یکشنبه، 15 آبان 1401 - 15:30
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین
ماده واحده-موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.این قانون مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافق...
ﺳﻪشنبه، 10 آبان 1401 - 15:30
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
ماده واحده - موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.این قان...
یکشنبه، 08 آبان 1401 - 15:30
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس
موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین‌ جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مشتمل بر یک مقدمه و سی‌و‌شش ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.این قانون مشتمل بر ماده وا...
چهارشنبه، 04 آبان 1401 - 15:30
صفحه 1 از 3ابتدا   [1]  2  3  انتها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.