تعریف واژگان حقوقی

ترمینولوژی حقوق و تعریف واژگان و لغات و اصطلاحات حقوقی

عنوان کلمهتعریف واژه
حقوق مدنیبه استخراج قوانین و مقررات شرعی از منابعی مانند : قرآن، حدیث، اجماع و عقل اجتهاد گفته می شود.به استخراج قوانین و مقررات شرعی از منابعی مانند : قرآن، حدیث، اجماع و عقل اجتهاد گفته می شود.به استخراج قوانین و مقررات شرعی از منابعی مانند : قرآن، حدیث، اجماع و عقل اجتهاد گفته می شود.به استخراج قوانین و مقررات شرعی از منابعی مانند : قرآن، حدیث، اجماع و عقل اجتهاد گفته می شود.به استخراج قوانین و مقررات شرعی از منابعی مانند : قرآن، حدیث، اجماع و عقل اجتهاد گفته می شود.
حقوق جزابه قراردادی گفته می شودکه طبق آن یک شخص (موجر) منافع مال خود را در ازای اخذ اجرت به دیگری (مستأجر) واگذار می کند. در اجاره وجود مبلغ و مدت شرط صحت است و اگر این نباشد آن عقد اجاره نیست.
جهت مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت به وکیل دادگستری همین حالا تماس بگیرید.
تلفن ثابت:88019243-88019244
تلفن همراه :09121457035

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.