راهکار جدید قوه قضائیه برای جبران کمبود قاضی

شماره تماس با دفتر وکالت دادگران حامی: 88019244-88019243

رئیس قوه قضائیه اختیارات جدیدی را به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی و با توجه به‌ نیازمندی‌های فعلی دستگاه قضایی، به رؤسای کل دادگستری استان‌ها تفویض کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه شماره 100/47981/9000 و به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی و با توجه به‌نیازمندی‌های فعلی دستگاه قضایی، در مورد اعطای مأموریت کارکنان قضایی، به‌رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور تفویض اختیار کرد تا با رعایت شرایط زیر نسبت به صدور ابلاغ مأموریت برای قضات، در سطح استان مربوطه اقدام کنند.

1ـ مدت مأموریت، حداکثر 6 ماه در سال (اعم از متوالی یا متناوب) و این مدت برای مدت یک دوره شش ماهه دیگر قابل تمدید است.

2 ـ صدور ابلاغ مأموریت به سمت‌هایی که از لحاظ گروه شغلی با سمت فعلی شخص مأمور یکسان یا پایین‌ترند، بلامانع است.

3ـ مأموریت برای سمت‌های ثابت، به دلیل همترازی بلامانع است.

4 ـ مأموریت به حوزه‌های قضایی استان و همچنین بخش به شهرستان در صورت رعایت همترازی بلامانع است.

5 ـ چنانچه دادگستری یا حوزه قضایی بخش به هر دلیل فاقد رئیس باشد، اعطاء سرپرستی به قاضی دیگر شاغل در همان حوزه یا سایر حوزه‌های قضایی با حفظ سمت فعلی امکان‌پذیر است.

6 ـ اعطای مأموریت صرفاً جهت انجام امور قضایی و عنداللزوم با حفظ سمت قضایی، جهت سرپرستی امور است.

7ـ اخذ تمایل کتبی از قاضی جهت اعزام به مأموریت مدنظر قرار گیرد.

8 ـ چنانچه مأموریت بر اساس نیاز مرجع قضایی باشد، حق مأموریت مطابق مقررات پرداخت خواهد شد و چنانچه اعطای مأموریت بر اساس درخواست قاضی صورت پذیرد، پرداخت حق مأموریت منتفی است.

9ـ در خصوص دادسرا و دادگاه‌های نظامی اختیار اعزام به مأموریت موضوع این بخشنامه در سطح کشور به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویض می‌شود.

10ـ تمامی بخشنامه‌های سابق‌الصدور در این خصوص ملغی می‌شود.

به گزارش تسنیم کمبود قاضی از گلایه‌های همیشگی مسئولان قضایی است و این قوه سالانه مجاز به جذب فقط 800 قاضی از طریق جذب عمومی، اختصاصی و دانشگاه علوم قضایی است.

منبع : سایت تسنیم


کلمات کلیدی :

اخبار حقوقی,اخبار کیفری,خیر های حقوقی