1395/10/21

|

خانواده

وضعیت: بررسی شده

Mehdi Righte/M: همسرم بدون اجازه من ازدواج عادی بدون ثبت انجام داده و دادخواست طلاق داده بدون پرداخت مهریه میتوانم طلاق نگیرم چه کار هایی برای احقاق حقوقم میتوانم انجام دهم ؟

عدم ثبت ازدواج دائم جرم است، شما می توانید شکایت کیفری در مورد ایشان انجام دهید. مهریه در هر صورت به شما تعلق می گیرد و زوج اختیار تصمیم گیری در مورد پرداخت یا عدم پرداخت آن ندارد. از آنجایی که اختیار طلاق با مرد است، اراده شما در آن تاثیری ندارد اما به هرحال باید کلیه حقوق مالی شما را پرداخت کنند و در این صورت است که دادگاه حکم طلاق را صادر می کند.

52

درخواست های مشاوره خود را با وکیل پایه یک دادگستری در میان بگذارید