1395/10/20

|

عدم پرداخت مطالبات

وضعیت: بررسی شده

با سلام ودرود اینجانب از سال 1383 تا 1391 برای یکی از شرکتهای دولتی به صورت قراردادی کار کردم وقسمتی از طلبهای این جانب مربوط به سال 83 تا 87 به مبلغ حدود 5 ملیون تحت عنوان سختی کار پرداخت نشده و در جواب پیگیری اعلام می دارند که بودجه ندارند وکمسیون هنوز دستور پرداخت نداده خواهشا راهنمایی بفرمایید ایا در صورت پرداخت حق دیرکرد وسوابق بیمه ای به آن تعلق میگیرد یا نه؟

به مقررات اداری - استخدامی شرکت مربوطه، بیمه تحت پوشش و متن قراردادتان مراجعه نمایید.

51

درخواست های مشاوره خود را با وکیل پایه یک دادگستری در میان بگذارید