1395/10/18

|

بطلان قرارداد صوری و فرار از دین

وضعیت: بررسی شده

با سلام و دعای خیر یک امتیاز سهام واقع در منطقه 22 تهران که بنام آقای الف بوده در تاریخ 93/5/12 به نام زن برادرش خانم ب ابتدا طی یک وکالتنامه قابل عزل در ماهدشت کرج نموده و همچنین نیز مبلغ ثمن را در وکالت نامه قید ننموده و سپس در همان طی یک مبایعنامه تنظیمی در یکی از مشاوران املاک منطقه 22 آقای الف امتیاز سهام را به خانم ب واگذار نموده و در مبایعنامه اولا مرقوم شده 30 میلیون تومان رو در زمان وکالت (یعنی قبل از انعقاد قولنامه) در دفتر اسناد رسمی طی وکالت بلاعزل توسط خانم ب به آقای الف به صورت نقدی پرداخت گردیده و 8/5 میلیون تومان هم زمان انعقاد مبایعنامه پرداخت شده هر دو پرداخت بصورت نقدی بوده دوما فروشنده یعنی آقای الف اینطور که در قولنامه مرقوم کرده اند آقای الف طی یک چک 2 میلیارد ریالی بابت حسن انجام انتقال امتیاز از دفتر تعاونی مسکن مربوطه به خانم ب داده اند. سوما این انتقال به هیچ وجه تا امروزه در دفتر تعاونی مسکن از سوی بایع انجام نگردیده. چهارما وکالت آقای الف به خانم ب بر خلاف مبایعنامه که عنوان شده بود وکالت بلا عزل می باشد، بلا عزل نبوده و وکالت توسط آقالی الف در تاریخ 94/8/28 نسبت به خانم ب باطل شده است حال با توجه به اینکه در قولنامه قید شده که امتیاز سهام باید در دفتر تعاونی مسکن بنام خانم ب شود و هم اینکه وکالتنامه خانم ب در سال 94 باطل شده، خانم ب اقدام به فروش امتیاز سهام در سال 95 به خانم ج از زنجان نموده و همینطور لازم به ذکر است خانم ج از اقوام خانم ب هست و خانم ج اظهار میدارد که آگهی فروش را از سایت اینترنتی پیدا و مشاهده کرده است.در صورتی که طبق نظر کارشناس ارزش و قیمت سهام مذکور 50 میلیون تومان می باشد که بر اساس عقیده مشاوران املاک منطقه ای ارزش سهام مذکور 41 میلیون تومان می باشد. که خانم ج سهام مذکور را 55 میلیون تومان خریداری نموده است و اظهار می کند بصورت نقدی 55 میلیون تومان را از زنجان به تهران آورده و در تعاونی مسکن به خانم ب تحویل داده است. حال اینجانب همسر آقای الف می باشم که در تاریخ 93/6/20 اقدام به طرح دعوی مهریه و توام تامین خواسته و توقیف اموال نمودم و در تاریخ 93/7/20 نامه ای مبنی بر توقیف امتیاز سهام مدکور به تعاونی مسکن ارائه نمودم و در تاریخ 93/8/4 تعاونی مسکن در جواب نامه مذکور مرقوم نمود که از واگذاری امتیاز سهام توسط آقای عزیزخانی به شخص ثالث اطلاعی ندارد و توقیف منوط به عدم واگذاری توسط آقای الف می باشد ولی با این حال نامه در پرونده آقای الف درج می شود. اینجانب در مرداد ماه سال جاری 95 اقدام به کارشناسی امتیاز سهام مربوطه و ابلاغ نظر کارشناسی به آقای الف و ابلاغ وقت مزایده به تاریخ 95/10/1 به آقای الف نمودم. که خانم ب در تاریخ 17/8/95 از طریق دفتر تعاونی مسکن اقدام به انتقال به خانم ج نموده اند. حال با وصف توضیحات مذکور خانم ج از اینجانب به عنوان اعتراض ثالث به مزایده اینجانبه نموده و مانع از مزایده اینجانبه گردیده است که البته بنده مطمئن هستم همسرم آقای و زن برادرش و خانم ج جهت عدم احقاق حق و مهریه اینجانب و فرار از دین اقدام به اعمال صوری و تبانی علیه اینجانبه نموده اند. از شما تقاضا دارم بنده رو در جهت احقاق حق و رو نمودن دست آن ها کمک فرمایید و از اه های قانونی موجود علیه ایشانان مطلعم کنید. سپاسگزارم.

شما می توانید تحت عنوان معامله فرار از دین از همسرتان شکایت کنید و اگر این موضوع در دادگاه به اثبات رسیده و رای قاضی مبنی بر انجام معامله فرار از دین باشد، می توانید سهام موردنظر را بابت مهریه مطالبه کرده و به مزایده بگذارید.

57

درخواست های مشاوره خود را با وکیل پایه یک دادگستری در میان بگذارید