1395/10/11

|

واخواهی

وضعیت: بررسی شده

سلام اگه بعد از صدور رای غیابی درخواست واخواهی دهیم آیا اگر در جلسه واخواهی هم شرکت نکنیم حق تجدید نظرداریم یانه؟باسپاس

بله حق تجدیدنظرخواهی دارید.

65

درخواست های مشاوره خود را با وکیل پایه یک دادگستری در میان بگذارید