1395/10/10

|

آیا سازمان تاکسیرانی مشمول استفاده از قانون پرداخت 18 ماهه میشود

وضعیت: بررسی شده

با سلام، آیا سازمان تاکسیرانی که با داشتن استقلال مالی و حقوقی، زیرمجموعه شهرداری است درصورت محکومیت در دادگاه برای پرداخت مبلغ محکومیت خود می تواند از قانون پرداخت 18 ماهه ادارات دولتی استفاده کند؟ این در حالی است که از قانون منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول شهرداری ها مصوب 1361 و اصلاحیه آن در سال 1389 استنباط بهره مندی خود شهرداری را نیز از این قانون پرداخت 18 ماهه نمی توان داشت

خیر، سازمان تاکسیرانی نمی تواند از این قانون پرداخت استفاده کند.

55

درخواست های مشاوره خود را با وکیل پایه یک دادگستری در میان بگذارید