1395/10/9

|

ارش

وضعیت: بررسی شده

خواهر بنده به دلیل قصور پزشک و کادر درمان شکایت کرده ْپزشکی قانونی 40درصد ارش (فقط ارش) تعیین کرده و پزشک را50درصد و دو پرستار را هرکدام 10درصد (جمعا 70درصد) در ضایعه مذکور مقصر دانسته و محکوم کردهْحال سوال اینجاست چون ارش از یک سوم زده بالا نصف می شود یا همه ارش به فرمول زیر به ایشان تعلق میگیره(40*1900000*70٪)؟ چقدر زمان طول میکشه خسارت رو دریافت کنند؟

خیر ارش نصف نمی شود و احکام ارش با دیه متفاوت است. زمان آن بستگی به روند دادگاه دارد و قابل پیش بینی نیست.

58

درخواست های مشاوره خود را با وکیل پایه یک دادگستری در میان بگذارید