1395/10/1

|

الزام به ایفای تعهد

وضعیت: بررسی شده

با سلام و خسته نباشید. در مبحث الزام به ایفای تعهد جمله ای وجود دارد که "چنانچه اجرای تعهد مقید به زمان خاصی باشد با انقضای آن مدت الزام به ایفای تعهد مفهوم ندارد" آیا این جمله منبع قانونی دارد؟ به کدام ماده قانونی می توان استناد کرد؟ با تشکر

این جمله یک اصل و قاعده حقوقی است و به این معنی می باشد که وقتی انجام امری مقید به زمان محدودی باشد، انجام تعهد خارج از آن مهلت مفهوم ندارد. ماده قانونی خاصی در این مورد وجود ندارد.

72

درخواست های مشاوره خود را با وکیل پایه یک دادگستری در میان بگذارید