سرقت مسلحانه، سرقت نظامیان و سرقت از موزه ها؛ وکیل دادگستری 88549610

هر گاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک نفر حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ یک از آنها هم مسلح نباشند در دادگاه های نظامی محاکمه خواهند شد.
ادامه
144

جرم قذف، فحاشی و مجازات آن؛ تلفن وکیل دادگستری 88549610

قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هرچند مرده باشد.
ادامه
272

دیه، ارش و راه های اثبات دیه و ضمانت پرداخت آن؛ وکیل دادگستری 88549610

ارش، ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجنيٌ عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين ميكند.
ادامه
244

قصاص نفس، قصاص عضو و شرایط قصاص؛ وکیل کیفری 88549610

مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولي دم و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اين صورت مطابق مواد ديگر اين قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي گردد.
ادامه
329

حقوق ناشی از گواهینامه اختراع؛ اعتبار گواهینامه اختراع؛ بهره برداری دولت از اختراع

بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع‌، مشروط به موافقت مالک آن است‌. بهره‌برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود.
ادامه
204

اعتراض به رد اظهارنامه علامت تجاری؛ وکیل پایه یک دادگستری 88549610

اداره مالکیت صنعتی‌، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می‌کند.
ادامه
206

تخلیه آپارتمان مسکونی؛ وکیل تخلیه، وکیل دادگستری، وکیل ملک، وکیل ملکی 88549610

تلفن تماس و مشاوره با وکیل دادگستری؛ وکیل ملک؛ وکیل ملکی: 88549610 - 88549612
ادامه
520

نمونه دادخواست طلاق توافقی؛ مشاوره با وکیل در مورد نحوه اقدام برای طلاق توافقی 88549612

لازم به توضیح است که وکلای دفتر وکالت ما پروسه طلاق توافقی را ظرف 3 تا 4 روز کاری انجام می دهند. در صورتی که تمایل به گرفتن وکیل برای طلاق توافقی می توانید با این شماره ها تماس بگیرید: 88549610 - 88549612
ادامه
1791

مراحل و روند قانونی ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی؛ وکیل ایرانیان مقیم خارج 88549610

طبق ماده یك آیین نامه اجرایی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی و در اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی به وزارت كشور اجازه داده شده است در صورت رعایت مقررات مربوطه به بانوان ایرانی اجازه ازدواج داده شود.
ادامه
2175

شرکت مدنی ؛ مشارکت مدنی ؛ شرکت حقوقی

این مقاله در مورد مفهوم شرکت مدنی، شرکت حقوقی و مشارکت مدنی است به قلم یک وکیل دادگستری است که مبحث اشکال گوناگون شریک شدن در مال را بیان می دارد.
ادامه
2185