دعوای منجر به ضرب و جرح؛ وکیل کیفری؛ وکیل دعاوی کیفری؛ وکیل خوب برای پرونده کیفری 88549610

جرم ضرب و جرح عمدی در وهله اول مجازات قصاص را به همراه دارد اما در مواردی که امکان قصاص کردن مجرم وجود ندارد، به لحاظ جنبه عمومی جرم، قانونگذار مجازات حبس را برای وی در نظر گرفته است.
ادامه
4949

توزیع لوح فشرده مبتذل؛ وکالت پرونده های کیفری؛ دفتر خدمات حقوقی؛ مشاور حقوقی 88549610

بر اساس قانون مجازات اسلامی سال 1375 هرکس نوشته و یا هر چیزی را که باعث جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی شود، جهت تجارت یا توزیع، به نمایش‌ و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد، مجرم است.
ادامه
1034

مصرف مشروبات الکلی؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ بهترین وکیل دعاوی کیفری؛ وکیل جرایم 88549610

مصرف مواد الکلی و مست‌کننده جرمی است که می تاواند زمینه ساز جرایم بزرگ تری شود و جرایم ناشی از آن است که اهمیت دارد و می تواند خطرساز باشد و اکثرا در دسته جرایم خشونت آمیز قرار می گیرند.
ادامه
1171

شرایط آزادی مشروط برای جرم خیانت در امانت؛ وکیل در تهران؛ وکیل در ایران؛ جستجوی وکیل 88549610

معنای جرم خیانت در امانت این است که شخصی به امانت مالی را به د‌‌یگری تحویل می‌دهد تا آن را بعد‌‌ا بازگرد‌‌اند‌‌ه یا به مصرف معینی برساند‌‌، اما آن شخص برای خود‌‌ تصاحب یا استفاد‌‌ه کرد‌‌ه یا آن را تلف و مفقود‌‌ می‌کند‌‌.
ادامه
1265

اعلام جرم برای چک بلامحل؛ وکیل سفته؛ وکیل چک؛ وکیل دادگستری؛ وکیل دعوای کیفری 88549610

دعوای کیفری اعلام جرم نسبت به صدور چک بلامحل نیز از جمله پرونده‌های رایج در نظام قضایی ماست. در این نوع دعوا شاکی ابتدا باید شکواییه‌ای تنظیم و به دادسرای عمومی و انقلاب ارایه کند.
ادامه
1177

ادعای جعل سند رسمی؛ وکیل دعاوی کیفری؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ مشاوره حقوقی 88549610

اقدام به جعل هم می‌تواند باعث طرح دعاوی کیفری شود و هم دعوای حقوقی. در کنار جعل، دو واژه انکار و تردید نیز در قوانین ما به کار رفته است. در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است.
ادامه
1525

مزاحمت و ایراد افتراء؛ سایت وکالت؛ وکیل دعاوی کیفری؛ وکیل کیفری؛ وکیل جزایی 88549610

در مورد شکایت خانم .......... با وکالت آقای .......... (وکیل پایه یک دادگستری از وکلای دادگران حامی) علیه آقای ........... فرزند .......... 46 ساله اهل و ساکن تهران دایر به ایجاد مزاحمت برای شاکیه و ایراد افتراء با توجه به شکایت شاکیه و وکیل وی موادی گواهی گواهان که حکایت از آن دارد که متهم به نحو تلفنی و حضوری موجبات سلب آسایش شاکیه را فراهم نموده.
ادامه
1207

صدور چک بلامحل؛ دفتر وکالت دادگران حامی؛ وکیل چک کیفری؛ سایت وکیل؛ تلفن وکیل 88549610

در خصوص اتهام انتسابی به آقای .......... فرزند ...........، آزاد با قید قرار کفالت دایر بر مبادرت به اصدار دو فقره چک پرداخت نشدنی "حامل" شماره 1- 170504- 88/10/1 و 2- 170506- 88/12/25 عهده بانک ملی شعبه خیابان امیرکبیر شهرستان کاشان (شعب نماینده به ترتیب: مبادلات سیبا و اشکان تهران) جمعا مبلغ نود میلیون ریال به شکایت آقای ......... و خانم .......... از وکلای دادگستری (وکلای پایه یک دادگستری از وکلای دادگران حامی ) مجتمعا و منفردا به وکالت از دارنده چک های مدرکیه خانم .........
ادامه
829

کلاهبرداری،جعل سند و استفاده از سند مجعول؛ وکیل پایه یک دادگستری 88549610

اتهام ها: 1- کلاهبرداری 2- جعل و استفاده از سند مجعول
ادامه
2623

صدور چک بلامحل؛ وکیل جرایم؛ وکیل برای شکایت؛ وکیل انحصار وراثت؛ وکیل تصادفات 88549610

به استحضار می رساند موکل آقای ............. دارنده چک شماره 815919/376 بانک صادرات مورخ 90/4/28 به مبلغ 250,000,000 ریال توسط مشتکی عنه در تاریخ مندرج در چک به بانک محال علیه مراجعه و به دلیل عدم کفایت موجودی منجر به گواهی عدم پرداخت گردیده است.
ادامه
1043