تغییر نام کوچک؛ سایت وکالت؛ موسسه حقوقی؛ دفتر خدمات حقوقی 88549610

خواهان دادخواستی به خواسته رسیدگی و صدور حكم مبنی بر تغییر نام كوچك از عفت به شیما به انضمام تصاویر مصدق شناسنامه و استشهادیه محلی و رضایت‌نامه پدر و با ابطال تمبر دعوای غیرمالی تقدیم دادگاه محترم كرده است.
ادامه
1302

درخواست ابطال شناسنامه؛ سایت وکیل؛ جستجوی وکیل؛ وکیل انحصار وراث؛ وکیل حقوقی 88549610

خواهان آقای «محمدرضا» به ولایت از فرزندش سپیده به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره54361 تهران و الزام اداره خوانده به صدورشناسنامه جدید تنظیم كرده و با ابطال تمبر هزینه دادرسی دعوای غیرمالی تقدیم دادگاه كرده است.
ادامه
1008

الزام قانونی برای اجرای رای داور؛ سایت وکیل؛ آدرس وکیل؛ تلفن وکیل 88549610

د‌ر برخی از موارد‌ د‌و طرف یك معامله، برای آن‌كه د‌ر آیند‌ه اختلافات ناشی از قرارد‌اد‌ خود‌ را راحت‌تر حل و فصل كنند‌، اصطلاحا شرط د‌اوری د‌ر قرارد‌اد‌ قید‌ می‌كنند‌.
ادامه
3112

الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی؛ دفتر وکالت؛ مشاوره حقوقی 88549610

دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مال موضوع معامله به نام خریدار یكی از مرسوم‌ترین دعاوی در دادگاه‌های حقوقی است، زیرا بنا به دلایلی از جمله بالا رفتن قیمت مال فروخته‌شده برخی از مالكان از اجرای تعهدات خود شانه خالی می‌كنند.
ادامه
858

رفع مزاحمت؛ مشاور حقوقی؛ مشاوره حقوقی؛ موسسه حقوقی؛ دفتر وکالت 88549610

در خصوص دعوی خواهان ها 1- آقای .......... 2- آقای ........... با وکالت .............. (وکیل پایه یک دادگستری از وکلای دادگران حامی ) به طرفیت خوانده آقای ............ با وکالت ........... به خواسته تقاضای رسیدگی و رفع مزاحمت از قسمت مشاعات آپارتمان پلاک 12 طبقه سوم و اول شمالی با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی، دادگاه عنایتا به محتویات پرونده و علاوه بر نظریه کارشناسی در شورای حل اختلاف؛ دادگاه جهت احراز موضوع قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری معمول داشته.
ادامه
966

درخواست ابطال سند رسمی؛ وکیل دعاوی ملکی؛ وکیل ملکی؛ بهترین وکیل 88549610

اقتدار و استقلال دادگاه‌ها به اندازه‌اي است كه حتي مي‌توان از آن مراجع درخواست ابطال يك سند را كرد، حتي اگر آن سند رسمي باشد. يكي از پيچيد‌ه‌ترين مباحث در بحث ابطال اسناد اعم از رسمي و عادي، مالي و غيرمالي بودن اين نوع از دعواست.
ادامه
1152

امکان نکاح دختر بدون اجازه پدر با حکم دادگاه؛ دفتر حقوقی دادگران حامی؛ بهترین وکیل دادگستری

ممکن است دختری خواهان ازدواج با شخصی باشد اما پدر او به هر علت اجازه ازدواج را به وی ندهد. در این موارد دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج خود با دیگری را تحت شرایطی اخذ کند.
ادامه
876

قرار تامین خواسته؛ آدرس وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل ایرانیان مقیم خارج 88549610

به استحضار عالی می رساند موکل (خانم ............) در تاریخ 90/1/18 به موجب سند ازدواج رسمی پیوست، به عقد ازدواج دایمی آقای ......... درآمده اند. مهریه ایشان طبق سند ازدواج عبارت است از 250 عدد سکه تمام بهار آزادی که بدینوسیله تقاضای صدور قرار تامین و توقیف خواسته در مورد یکصد عدد سکه از مهریه موکل مقوم به پنجاه میلیون تومان (معادل 500,000,000 ریال) را دارم.
ادامه
756

صدور قرار تامین خواسته در خصوص چک؛ بهترین وکیل چک؛ وکیل خوب برای چک 88549610

خواسته: صدور قرار تامین خواسته در خصوص چک های به شرح دادخواست مقوم به 243,657,624 میلیون ریال
ادامه
1422

تجدیدنظرخواهی از دادنامه صدور چک بلامحل؛ وکیل ایرانی؛ وکیل ایران؛ وکیل ایرانیان 88549610

تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
ادامه
1838