هبه مهریه

آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است، می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟
ادامه
608

آثار عدم تمکین

نشوز شوهر (عدم ایفای وظایف زناشویی از جانب وی) نیز دارای ضمانت اجرای حقوقی است و زن می تواند با مراجعه به دادگاه الزام شوهر را به انجام وظیفه در خواست نماید.
ادامه
681

تابعیت کودکی که در خارج از کشور متولد میشود چیست؟

تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یك دولت است. شخصی كه تبعه ی یك كشور باشد، از حقوق و تكالیفی برخوردار می شود. در تابعیت، رابطه ی فرد با دولت، رابطه ای حقوقی، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است.
ادامه
541

بررسی شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته

در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری، باید گفت یکی از مواردی که به نفع تاجر ورشکسته بوده، این است که از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌شود و در مورد او، دیگر خسارت تاخیر محاسبه نخواهد شد.
ادامه
506

نکات طلایی در نوشتن چک

هرگز چک را ندهید دیگری برایتان بنویسد هر چقدر هم آن فرد مورد اعتماد شما باشد این کار اشتباه است و دیر یا زود شما را به درسر می اندازد.
ادامه
1088

تفاوت حکم و قرار

پس از تقدیم دادخواست تا اجرای حكم، دادگاه تصمیماتی می‌گیرد كه در سرنوشت دعوای طرح شده مؤثر است. این تصمیمات دو نوع است:
ادامه
1610

شرط تنصیف دارایی زوج پس از طلاق

طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نبوده و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.
ادامه
642

قرار جلب به دادرسی

در جرایم کیفری، نوعی دستور جلب وجود دارد که به وسیله آن متهمی را که از حضور در دادگاه ممانعت کرده است، برای الزام به انجام این کار با صدور دستور جلب به دادرسی، مجبور به حضور در دادگاه می کنند.
ادامه
3830

23 نشانه برای چک هایی که نقد نخواهند شد

23 نشانه برای چک هایی که نقد نخواهند شد؛ این نشانه ها قطعی و یقینی نیستند و بر همه اشخاص و افراد دلالت ندارند بلکه می توان گفت در بیشتر موارد قابل توجه هستند و به این مقدار ارزش دارند که به آنها توجه کنید و در صورت وجود نشانه های زیر، لطفا جانب احتیاط را از دست ندهید.
ادامه
556

نحوه تعیین بهای خواسته - وکیل دادگستری | وکیل پایه یک | دفتر وکیل | دفتر وکالت

بر اساس این ماده، اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می‌شود.
ادامه
617