نحوه انجام مزایده و انتقال املاک توقیفی - وکیل دادگستری | وکیل ملک | سایت وکیل | وکیل خوب

پس از آن که مال غیرمنقول به فروش رسید و برنده مزایده اعلام شد، با احراز صحت جریان مزایده از سوی دادگاه و صدور دستور تنظیم سند انتقال، نسبت به انجام این دستور اقدام شده و عملیات اجرایی با پرداخت محکوم‌به و وصول هزینه‌های اجرایی خاتمه می‌یابد و پرونده اجرایی مختومه می‌شود.
ادامه
760

موارد صدور گواهی عدم امکان سازش - وکیل دادگستری | سایت وکیل | وکیل طلاق | وکیل خانواده | وکیل طلاق توافقی

طبق قانون حمایت خانواده در موارد زیر زن یا شوهر می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم سازش کند و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:
ادامه
876

تعویق اجرای مجازات - وکیل دادگستری | سایت وکیل | آدرس وکیل | تلفن آدرس | وکیل

هرگاه محكوم علیه در جرایم تعزیری، پس از صدور حكم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حكم به تعویق می افتد؛ مگر در مورد مجازات‌های مالی كه از اموال محكوم علیه وصول می شود.
ادامه
548

تعویق صدور حکم - وکیل دادگستری | سایت وکیل | تلفن وکیل | آدرس وکیل | وکیل خوب

در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد.
ادامه
523

ماهیت حقوقی سرقفلی - وکیل دادگستری | سایت وکیل | آدرس وکیل | تلفن وکیل | وکیل

حق سرقفلی در قوانین سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ ایران ماهیتی متمایز یافته است. بر مبنای قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ عقد اجاره اماکن تجاری، به انقضای مدت خاتمه نیافته و موجر تنها در برخی موارد حق تخلیه را داراست. سرقفلی در این قانون با هیچ‌یک از قواعد حقوق قابل توجیه نمی‌باشد. اما در قانون سال ۱۳۷۶ وضع متفاوت است. در قانون اخیر، سرقفلی با پرداخت مبلغی جهت تمدید متمادی قرارداد اجاره بر طبق شرایط گذشته است. همچنین در این قانون مستاجر می‌تواند جهت اسقاط حقوق خود و تخلیه پیش از انقضای قرارداد، مبلغی تحت عنوان سرقفلی از موجر اخذ کند.
ادامه
601

حدود اعتبار حكم اعسار - وکیل دادگستری | وکیل پایه یک | سایت وکیل | آدرس وکیل | تلفن وکیل

اگر معسر بخواهد دعاوی دیگری مطرح نماید که خوانده آن طرف دعوای اعسار قرار نگرفته، باید باز دادخواست اعسار بدهد.
ادامه
607

جبران‌ خسارت‌های وارده به ملک استیجاری یا وسایل آن - وکیل دادگستری | سایت وکیل

ممکن است موجر، ملکی را با وسایل آن در اختیار مستاجر قرار دهد و او در دوران اجاره، تمامی ظروف چینی موجود در آن را بشکند و از بین ببرد. در این حالت، تکلیف چیست؟ آیا مستاجر باید خسارت را جبران کند؟
ادامه
510

مهم ترین شروط مجوز سقط جنین - وکیل دادگستری | وکیل پایه یک | بهترین وکیل | وکیل خوب

موارد و مواقعی وجود دارد که سقط جنین به صورت کاملا قانونی می تواند انجام بگیرد اما طبق قوانین كشور ما، سقط جنین از همان مراحل اولیه استقرار نطفه، قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی و همچنین در مواد 623 و 624 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است
ادامه
558

آیا ارائه دلیل پس از تنظیم دادخواست قابل ترتیب اثر است - وکیل دادگستری | وکیل پایه یک | وکیل

در قانون مدنی ادله اثبات در دعوی احصا شده است در ماده 1258 قانون مدنی که پنج مورد می باشد: اقرار - اسناد کتبی - شهادت - امارات - قسم
ادامه
524

مجازات افشای اطلاعات خصوصی افراد در چت و اسکرین شات؛ سایت وکیل، وکیل دادگستری 88549610

در برخی پرونده های قضایی در کلانتری ها یا دادسراها مشاهده می شود که علت اصلی نزاع یا درگیری و حتی قتل افشای عکس خصوصی یا چت و پیامک های یکی از طرفین دعوا بوده است.
ادامه
775