انواع وکالت و وکالت در توکیل - وکیل پایه یک دادگستری | آدرس وکیل | تلفن وکیل

وکالت در توکیل زمانی اتفاق می افتد که وکیل مجاز باشد انجام کاری را که در آن وکالت دارد یعنی مورد وکالت را به دیگری واگذارد. این کار نیاز به تصریح دارد و در غیر این صورت، شخص ثالثی که وکالت به او داده شده است در مقابل موکل مسوول خسارات وارده خواهد بود.
ادامه
1195

تکلیف هدایای داده‌شده پس از ازدواج - وکیل دادگستری | سایت وکیل | وکیل خوب

اگر اموال به عنوان هدیه باشد، می‌توان آن اموال را تا زمانی که از بین نرفته یا تغییری در آن داده نشده، پس گرفت.
ادامه
516

قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ - وکیل دادگستری | سایت وکیل | وکیل خوب

«کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن» که پس از مهر ماه ۱۳۷۶، با قرارداد رسمی یا عادی اجاره داده شود، مشمول این قانون است.
ادامه
480

تحت چه شرایطی به مرد اجازه ازدواج مجدد داده می شود - وکیل خانواده | وکیل طلاق | وکیل طلاق توافقی

وجود هریک از موارد و علل زیر می تواند اجازه ازدواج مجدد به مرد بدهد:
ادامه
483

نحوه انجام مزایده و انتقال املاک توقیفی - وکیل دادگستری | وکیل ملک | سایت وکیل | وکیل خوب

پس از آن که مال غیرمنقول به فروش رسید و برنده مزایده اعلام شد، با احراز صحت جریان مزایده از سوی دادگاه و صدور دستور تنظیم سند انتقال، نسبت به انجام این دستور اقدام شده و عملیات اجرایی با پرداخت محکوم‌به و وصول هزینه‌های اجرایی خاتمه می‌یابد و پرونده اجرایی مختومه می‌شود.
ادامه
599

موارد صدور گواهی عدم امکان سازش - وکیل دادگستری | سایت وکیل | وکیل طلاق | وکیل خانواده | وکیل طلاق توافقی

طبق قانون حمایت خانواده در موارد زیر زن یا شوهر می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم سازش کند و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:
ادامه
685

تعویق اجرای مجازات - وکیل دادگستری | سایت وکیل | آدرس وکیل | تلفن آدرس | وکیل

هرگاه محكوم علیه در جرایم تعزیری، پس از صدور حكم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حكم به تعویق می افتد؛ مگر در مورد مجازات‌های مالی كه از اموال محكوم علیه وصول می شود.
ادامه
447

تعویق صدور حکم - وکیل دادگستری | سایت وکیل | تلفن وکیل | آدرس وکیل | وکیل خوب

در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد.
ادامه
427

ماهیت حقوقی سرقفلی - وکیل دادگستری | سایت وکیل | آدرس وکیل | تلفن وکیل | وکیل

حق سرقفلی در قوانین سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ ایران ماهیتی متمایز یافته است. بر مبنای قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ عقد اجاره اماکن تجاری، به انقضای مدت خاتمه نیافته و موجر تنها در برخی موارد حق تخلیه را داراست. سرقفلی در این قانون با هیچ‌یک از قواعد حقوق قابل توجیه نمی‌باشد. اما در قانون سال ۱۳۷۶ وضع متفاوت است. در قانون اخیر، سرقفلی با پرداخت مبلغی جهت تمدید متمادی قرارداد اجاره بر طبق شرایط گذشته است. همچنین در این قانون مستاجر می‌تواند جهت اسقاط حقوق خود و تخلیه پیش از انقضای قرارداد، مبلغی تحت عنوان سرقفلی از موجر اخذ کند.
ادامه
510

حدود اعتبار حكم اعسار - وکیل دادگستری | وکیل پایه یک | سایت وکیل | آدرس وکیل | تلفن وکیل

اگر معسر بخواهد دعاوی دیگری مطرح نماید که خوانده آن طرف دعوای اعسار قرار نگرفته، باید باز دادخواست اعسار بدهد.
ادامه
507