در چه مواردی ارسال اظهارنامه ضروری است - سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل پایه یک

در مواردی به موجب قوانین مختلف، ارسال اظهارنامه پیش‌بینی و اثبات ادعا و احراز حقیقت به ابلاغ اظهارنامه موکول شده است که مهمترین آنها به شرح زیر است:
ادامه
1023

شرایط اعمال حق حبس در مهریه - وکیل مهریه | وکیل طلاق | وکیل خانواده | وکیل طلاق توافقی

چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه، با میل خود، از زوج تمكین خاص کند، حق حبس وی ساقط و دیگر اجازه امتناع از تمكین و سایر وظایف زناشویی ندارد.
ادامه
490

مواردی که باید در تنظیم قرارداد اجاره به آن ها توجه شود - وکیل دادگستری | وکیل پایه یک

محل مورد اجاره و ملحقات آن از جمله تلفن، پارکینگ و انباری قید شود. همچنین در صورتی که قرارداد اجاره برای مقصود خاصی مثلا سکونت مستاجر است، این موضوع نیز در قرارداد ذکر شود.
ادامه
692

اناطه امر کیفری به حقوقی - وکیل دادگستری | وکیل پایه یک | سایت وکیل | آدرس وکیل

در معنى عام، عبارت است از توقف رسیدگى به دعوى اصلى به دلیل رسیدگى به امر دیگر که باید پیش از رسیدگى به دعوى اصلى مختومه گردد.
ادامه
617

نحوه صدور گواهی انحصار وراثت - وکیل دادگستری | وکیل پایه یک | آدرس وکیل | سایت وکیل

قانونی که به بحث انحصار وراثت می‌پردازد، قانون امور حسبی از ماده 360 تا 374 است که فصل دهم قانون نام برده را در بر می‌گیرد.
ادامه
575

سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک - وکیل دادگستری | سایت وکیل | وکیل چک | وکیل پایه یک

براساس قانون، چک یک نوشته است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که نزد بانک (محال علیه) دارد به دیگری واگذار می‌کند.
ادامه
629

انواع وکالت و وکالت در توکیل - وکیل پایه یک دادگستری | آدرس وکیل | تلفن وکیل

وکالت در توکیل زمانی اتفاق می افتد که وکیل مجاز باشد انجام کاری را که در آن وکالت دارد یعنی مورد وکالت را به دیگری واگذارد. این کار نیاز به تصریح دارد و در غیر این صورت، شخص ثالثی که وکالت به او داده شده است در مقابل موکل مسوول خسارات وارده خواهد بود.
ادامه
1530

تکلیف هدایای داده‌شده پس از ازدواج - وکیل دادگستری | سایت وکیل | وکیل خوب

اگر اموال به عنوان هدیه باشد، می‌توان آن اموال را تا زمانی که از بین نرفته یا تغییری در آن داده نشده، پس گرفت.
ادامه
611

قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ - وکیل دادگستری | سایت وکیل | وکیل خوب

«کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن» که پس از مهر ماه ۱۳۷۶، با قرارداد رسمی یا عادی اجاره داده شود، مشمول این قانون است.
ادامه
570

تحت چه شرایطی به مرد اجازه ازدواج مجدد داده می شود - وکیل خانواده | وکیل طلاق | وکیل طلاق توافقی

وجود هریک از موارد و علل زیر می تواند اجازه ازدواج مجدد به مرد بدهد:
ادامه
577