آیا فرزند خوانده از والدین حکمی خود ارث می برد - سایت وکیل | وکیل ارث و میراث | وکیل انحصار وراثت

قوانین مدنی کشور نیز به تاسی از فقه شیعی فرزندخواندگی را به رسمیت نشناخته است و تنها قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب سال 1353 به زوج های بدون فرزند، اجازه ی به فرزند خواندگی گرفتن آن ها را تحت شرایطی اعطا نموده است.
ادامه
506

جعاله، مزارعه و مساقات - وکیل در ایران | وکیل در تهران | وکیل ایران | وکیل تهران

جعاله: طبق قرارداد، کارفرما تعهد می‌کند که در قبال عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد.
ادامه
322

جرم مزاحمت تلفنی - وکیل دادگستری | وکیل پایه یک | سایت وکیل | وکیل ایران | وکیل تهران

مزاحمت تلفنی عبارت است از یک فعل عمدی آگاهانه که به محض کشف، ملاک مسوولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد.
ادامه
417

اثر فسخ نکاح در پرداخت مهریه - وکیل مهریه | وکیل دادگستری | وکیل خانواده | وکیل طلاق

اگر علت فسخ نکاح تدلیس یعنی فریب خوردن مرد توسط زن باشد در هیچ صورتی هیچ مهری به زن تعلق نخواهد گرفت.
ادامه
556

در چه مواردی ارسال اظهارنامه ضروری است - سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل پایه یک

در مواردی به موجب قوانین مختلف، ارسال اظهارنامه پیش‌بینی و اثبات ادعا و احراز حقیقت به ابلاغ اظهارنامه موکول شده است که مهمترین آنها به شرح زیر است:
ادامه
776

شرایط اعمال حق حبس در مهریه - وکیل مهریه | وکیل طلاق | وکیل خانواده | وکیل طلاق توافقی

چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه، با میل خود، از زوج تمكین خاص کند، حق حبس وی ساقط و دیگر اجازه امتناع از تمكین و سایر وظایف زناشویی ندارد.
ادامه
397

مواردی که باید در تنظیم قرارداد اجاره به آن ها توجه شود - وکیل دادگستری | وکیل پایه یک

محل مورد اجاره و ملحقات آن از جمله تلفن، پارکینگ و انباری قید شود. همچنین در صورتی که قرارداد اجاره برای مقصود خاصی مثلا سکونت مستاجر است، این موضوع نیز در قرارداد ذکر شود.
ادامه
585

اناطه امر کیفری به حقوقی - وکیل دادگستری | وکیل پایه یک | سایت وکیل | آدرس وکیل

در معنى عام، عبارت است از توقف رسیدگى به دعوى اصلى به دلیل رسیدگى به امر دیگر که باید پیش از رسیدگى به دعوى اصلى مختومه گردد.
ادامه
496

نحوه صدور گواهی انحصار وراثت - وکیل دادگستری | وکیل پایه یک | آدرس وکیل | سایت وکیل

قانونی که به بحث انحصار وراثت می‌پردازد، قانون امور حسبی از ماده 360 تا 374 است که فصل دهم قانون نام برده را در بر می‌گیرد.
ادامه
462

سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک - وکیل دادگستری | سایت وکیل | وکیل چک | وکیل پایه یک

براساس قانون، چک یک نوشته است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که نزد بانک (محال علیه) دارد به دیگری واگذار می‌کند.
ادامه
527