نحوه به اجرا گذاشتن چک بلامحل؛ وکیل چک؛ وکیل سفته 88549610

برای طرح دعوی کیفری می بایست دارنده چک در تاریخ مندرج در آن و یا 6 ماه پس از تاریخ مذکور به بانک مراجعه نماید و وجه آن را مطالبه نموده و چنانچه با عدم پرداخت مواجه شد، گواهی عدم پرداخت دریافت نماید و ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم (دادسرایی که گواهی عدم پرداخت از آن صادر شده) طرح شکایت نماید.
ادامه
28661

قواعد حاکم بر دعوای طلاق ایرانیان مقیم خارج؛ تلفن وکیل در تهران 88549610

در ابتدا این را بدانید که قوانین برون‌مرزی روابط اتباع کشور را در خارج کشور تنظیم می‌کنند و اشخاص در هر کشوری زندگی کنند مطیع قوانین کشور خود هستند.
ادامه
1163

تفاوت چک کیفری و چک حقوقی؛ وکیل چک؛ وکیل پایه یک 88549610

قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم كيفري نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پيگرد كيفري نخواهد داشت:
ادامه
6034

قانون حمایت خانواده مصوب 1391؛ وکیل طلاق 88549610

هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يکصد و ده سکّه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجراي محکوميت‌هاي مالي است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز کماکان الزامي است.
ادامه
3352

سقف 110 سکه برای مهریه در قانون حمایت خانواده به چه معناست؛ وکیل خانواده 88549610

اگر مهریه بیش از 110 سکه باشد پرداخت آن مشروط به توانایی مالی زوج است.
ادامه
70111

سقط جنین و سقط درمانی در حقوق ایران؛ وکیل پایه یک دادگستری 88549610

سقط جنین از نظر درمانی و حقوقی دارای تفاوت های نظری است. تئوری آزادی نسبی سقط جنین از طرفداران بیشتری در جهان و همچنین ایران برخوردار است.
ادامه
3810

ماهیت اسناد تجاری در حقوق ایران؛ دفتر وکالت دادگران حامی 88549610

اسناد تجاری قابلیت نقل و انتقال دارند. متضمن پرداخت مبلغ معینی وجه نقد می باشند. پرداخت وجه آنها به رویت یا به سر رسید کوتاه مدت است.
ادامه
3661

وکیل دادگستری

ویژگی و صفات وکیل دادگستری ، وکیل پایه یک دادگستری ، ويژگيهاي مثبت يك وكيل خوب
ادامه
3562

چند نوع عفو وجود دارد؛ مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری 88549610

چند نوع عفو وجود دارد؛ مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری 88549610
ادامه
2265

آنچه باید درباره سرقت و انتقال چک بدانیم؛ وکیل سرقت؛ وکیل چک 88549610

در صورت سرقت چک چه باید کرد؛ وکیل سرقت،وکیل کیفری،مشاوره حقوقی،وکیل پایه یک دادگستری،آدرس وکیل،تلفن وکیل،سایت وکیل،وکیل چک
ادامه
2972