طلاق توافقی | کوتاه ترین زمان | کمترین هزینه | بهترین کیفیت

انجام طلاق توافقی درکوتاهترین زمان و با دستمزد 3 میلیون تومان: 88019243 و 88019244

در صورتی که زوج و زوجه به این نتیجه رسیده باشند که ادامه زندگی مشترک ممکن نیست یا به صلاح نیست و در صورتی که راه طلاق را انتخاب کنند و هر دو در این خصوص با هم توافق داشته باشند، می توانند به دو روش زیر کار را انجام دهند.

1- خودشان به اتفاق با مراجعه به دادگاه خانواده یا دفتر خدمات قضایی (حسب مورد) مراجعه نموده و دادخواست طلاق توافقی خود را تقدیم آن مرجع نموده و مراحل را طی نمایند. مدت و پروسه زمانی این اقدام تا حصول نتیجه و صدور حکم و اجازه طلاق توسط دادگاه ممکن است بین 10 روز تا دو ماه طول بکشد و این بستگی به شعبه ای که دعوا در آن مطرح می شود و رویه آن مجتمع قضایی و دادگاه خانواده و حجم کار شعبه مذکور و منطقه ای که زوجین در آن ساکن هستند دارد.

2- همچنین زوجین می توانند با اعطای وکالت به یک وکیل دادگستری و وکیل متخصص دعاوی خانواده و وکیل طلاق وکالت دهند که در این صورت پروسه انجام طلاق بسیار سریع تر و مطمئن تر انجام می شود. دفتر وکالت ما و وکلای متخصص دعاوی خانواده این دفتر وکالت، این پروسه را حدود 2 روز کاری انجام می دهند.

جهت اخذ مشاوره و اخذ وقت و آدرس و اعطای وکالت به وکیل خانواده و وکیل طلاق با دفتر وکالت ما تماس بگیرید: 88019243 و 88019244

کلمات کلیدی :

مدت طلاق توافقی,زمان طلاق توافقی,وکیل طلاق توافقی,طلاق سریع,طلاق توافقی در سریع ترین زمان,دادخواست طلاق توافقی,وکیل دادگستری,وکیل متخصص دعاوی خانواده,وکیل طلاق,طلاق توافقی,وکیل خانواده,وکیل طلاق,دفتر وکالت