انواع طلاق؛ راههای طلاق؛ اقسام طلاق؛ وکیل پایه یک دادگستری 88019243

تماس و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری: 88019243 و 88019244

ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانی ست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند. این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی می شود.

نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق می باشد طلاق به خواست و اراده مرد است.

طلاق از طرف زوجه که این نوع طلاق تنها در صورتی است که زوجه یکی از شروط ضمن عقد را داشته باشد.

1- طلاق توافقی:

طلاق توافقی بدین شکل است که مرد و زن پس از اینکه ادامه زندگی مشترک را به صلاح تشخیص ندادند می توانند با توافق در خصوص مهریه و نفقه و اجرت المثل و حضانت فرزند برای طلاق توافقی اقدام کنند.

2- طلاق از طرف مرد:

مرد حق طلاق دارد و می تواند در هر زمانی برای طلاق همسرش اقدام کند ولی این به آن معنی نیست که حق و حقوقی به زن تعلق نگیرد بلکه مرد زمانی می تواند زن را طلاق دهد که تکلیف حق و حقوق زن را مشخص و پرداخت کند که این حق و حقوق عبارتند از: مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف دارایی.

یکی از نکات حائز اهمیت در زمانی که طلاق از سوی مرد صورت می گیرد اگر درخواست طلاق مربوط به بدرفتاری زن نباشد در این صورت زوج نصف اموالی که بعد از عقد نکاح حاصل شده است را باید طبق دستور دادگاه به زن پرداخت کند.

3- طلاق از طرف زن:

در حالت کلی زن حق طلاق ندارد و حق طلاق به مرد داده شده است مگر در صورتی که زن یکی از موارد زیر را داشته باشد:

- در مواردی که قانون به زن حق تقاضای طلاق داده است که همان شروط 12 گانه ضمن عقد ازدواج میباشد.
- در مواردی که زن به صورت شرط ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر وکالت بلاعزل برای اجرای صیغه طلاق گرفته باشد.

در صورت نیاز به اخذ مشاوره به صورت حضوری یا تلفنی یا در صورت تمایل به اعطای وکالت به وکلای دادگستری این دفتر وکالت با تلفن های زیر تماس بگیرید: 88019243 و 88019244

کلمات کلیدی :

دفتر وکالت,وکالت بلاعزل,انواع طلاق,راههای طلاق,اقسام طلاق,راههای طلاق,طلاق از طرف زن,طلاق از طرف مرد,طلاق توافقی,درخواست طلاق,طلاق از طرف زوجه,طلاق به خواست مرد,