23 نشانه برای چک هایی که نقد نخواهند شد

23 نشانه برای چک هایی که نقد نخواهند شد؛ این نشانه ها قطعی و یقینی نیستند و بر همه اشخاص و افراد دلالت ندارند بلکه می توان گفت در بیشتر موارد قابل توجه هستند و به این مقدار ارزش دارند که به آنها توجه کنید و در صورت وجود نشانه های زیر، لطفا جانب احتیاط را از دست ندهید.

۱- چکی که به تاریخ روز پنج شنبه یا روز قبل از تعطیلات کشیده می شود.

۲- چکی که صادر کننده تاریخ یا مبلغ آن یا امضای خود را مخدوش می کند.

۳- چکی که صادر کننده بصورت آماده از کشو میز یا از گاو صندوق خود و….خارج می کند و به شما تحویل می دهد.

۴- هر چکی که صادر کننده از تنظیم و امضاء آن در جلو چشم شما طفره می رود.

۵- چکی که طرف مقابل شما بعنوان چک همسر خود، تحویلتان می دهد.

۶- چکی که مبلغ آن در حروف و عدد با هم مغایرت دارد.

۷- چکی که پرداخت وجه آن از سوی صادر کننده منوط به شرط شده است.

۸- چک شرکتها و سازمانها و موسسات که با یک امضاء به شما تحویل می شود.

۹- چک شرکتها و سازمانها و موسسات که بدون مهر آن شرکت یا سازمان یا موسسه به شما تحویل می شود.

۱۰- چک اشخاصی که در بانکهای متعدد دارای حساب و دسته چک هستند.

۱۱- چک اشخاصی که از بانکهای فاقد نظام اعتبار سنجی و پایش اعتبار مشتری دسته چک می گیرند. شناختن این بانکها کار پیچیده ای نیست. بانکی که با دریافت کمترین اطلاعات و مدارک و در سریعترین زمان به شما دسته چک می دهد به آن اشخاصی که قرار نیست چک هایشان نقد شود نیز دسته چک اعطاء می کند!!

۱۲- چک اشخاصی که در حال جابجایی محل کسب هستند.

۱۳- چک اشخاصی که آگهی و اعلامیه حراج بر درب مغازه و محل کسب خود زده اند.

۱۴- چک شرکتها و موسسات و سازمانهایی که در حال اخراج کارمند و تعدیل نیرو هستند.

۱۵- چک اشخاصی که دارای پرونده های کلان و مشهور در مراجع قضایی هستند.

۱۶- چک اشخاصی که در جریان کسب و کار خود امکان دسترسی و ملاقات با آنها را به سادگی ندارید.

۱۷- چک اشخاصی که می دانید بیکار هستند و احتمال می دهید درآمد مطمئنی ندارند.

۱۸- چک اشخاصی که می دانید به نظام بانکی بدهی سنگین یا بدهی معوقه دارند.

۱۹- چک اشخاصی که می دانید ممنوع الخروج هستند.

۲۰- اگر با چند شریک یک معامله کردید و چک را یکی از شرکاء به شما داد احتمال بدهید که اختلاف واقعی یا صوری بین آنها بروز خواهد کرد و در نتیجه نقد شدن آن چک با خطر مواجه است.

 ۲۱- چک کسبه ای که فاقد پروانه کسب از اتحادیه صنفی مربوطه هستند.

۲۲- چکی که تاریخ و مشخصات و مندرجات آن در اسناد دیگری مانند مبایعه نامه یا قرارداد قید می شود.

۲۳- چکی که برای تضمین معامله یا ضمانت افراد صادر می شود.
 
 
وکیل چک، وکیل کیفری، وکیل چک بلامحل