"وکالت طلاق توافقی" و "وکیل طلاق توافقی" در مصاحبه با وکلای دادگران حامی

"وکالت طلاق توافقی" و "وکیل طلاق توافقی" در مصاحبه با وکلای دادگران حامی (جهت مشاهده فیلم مصاحبه بر روی لینک زیر کلیک نمایید)

 

http://www.yjc.ir/fa/news/5274035/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85