مصاحبه باشگاه خبرنگاران جوان با وکلای دادگران حامی (جهت مشاهده فیلم مصاحبه، بر روی لینک زیر کلیک کنید)

موضوع مصاحبه: "با پول شهادت دروغ می دهند"

http://www.yjc.ir/fa/news/5193993/%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

 

2163
5