وکیل ملک

جهت مشاوره با وکیل ملک، وکیل ملکی و وکیل دعاوی ملکی با این شماره ها تماس بگیرید: 88019244 و 88019243

مواردی که مشمول  دعاوی ملکی  می شود عبارتند از: فسخ قرار داد، افراز و تقسیم املاک مشاع، اخذ دستور فروش ملک مشاع، اخذ به شفعه، اراضی موات، تخلیه، خلع ید، رفع ممانعت از حق، رفع مزاحمت از حق، تجویز انتقال منافع، دعاوی مربوط به منابع طبیعی، دعاوی مربوط به شهرداری، همچنین دعاوی ملکی  شامل مطالبه حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ، الزام به فک رهن ، اخذ صورت مجلس تفکیکی ، اخذ پایان کار ، دعاوی مربوط به موقوفات، تعدیل اجاره بها، مطالبه اجرت المثل، تنفیذ مبایعه نامه نیز می باشد

به عنوان نمونه چنانچه شرکای ملک مشاعی قصد دارند ملک را از حالت مشاع خارج نمایید می بایست تقاضای افراز ملک را ابتدا از اداره ثبت محل وقوع ملک نموده و چنانچه ملک غیر قابل افراز تشخیص داده شد با مراجعه به دادگاه و اخذ دستور فروش ، ملک از طریق مزایده و بر مبنایی قیمت کارشناسی فروخته می شود. برای اینکه ملکی افراز گردد می بایست حالت اشاعه وجود داشته باشد در حالی که در تفکیک حالت اشاعه ضرورت ندارد . در افراز تعداد مالکین مشاعی می بایست دو نفر یا بیشتر باشند در حالی که در  تفکیک حتی یک نفر هم که مالک شش دانگ ملکی باشد در صورتی که قانونا" مجاز به تفکیک ملک باشد می تواند آن را به قطعات متعددی تفکیک نماید.

کلمات کلیدی : 2
وکیل,وکیل ملک,وکیل ملکی,وکیل تخصصی ملک,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,تماس با وکیل ملک,شماره تماس با وکیل ملک,تماس با وکیل ملکی,شماره تماس با وکیل ملکی,تماس با وکیل تخصصی ملک,شماره تماس با وکیل تخصصی ملک,تماس با وکیل دعاوی ملکی,شماره تماس با وکیل دعاوی ملکی,فسخ قرارداد,تقسیم املاک مشاع,اخذ دستور فروش املاک مشاع,اخذ به شفعه,اراضی موات,تخلیه,حق سر قفلی