وکیل پایه یک دادگستری؛ انتخاب وکیل دادگستری؛ معرفی وکیل 88019244

تلفن تماس با وکیل پایه یک دادگستری؛ انتخاب وکیل دادگستری؛ معرفی وکیل: 88019244 و 88019243

وکیل پایه یک دادگستری فردی است که دارای پروانه وکالت از سوی یکی از کانون های وکلای دادگستری می باشد که اقدام به طرح دعوی یا دفاع له یا علیه موکل در کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی اعم از دادگاهها، دادسراها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف، ادارات ثبت شرکت ها، شهرداری و ... می نماید. وکلای دادگستری باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنها مقرر گردیده است.

لذا، وکلا تابع آیین نامه ها و ضوابط مندرج در کانون های وکلای هستند. 

تعهد وکلای دادگستری به هیچ عنوان تعهد به نتیجه و تضمین نتیجه دعوی نیست، بلکه آنها متعهد هستند در تمامی مراحل دادگستری، نهایت تلاش و کوشش خود را به کار بگیرند و صلاح و غبطه موکل را رعایت کنند.

وکلای دادگستری در مقابل موکل موظف به رعایت اخلاق حرفه ای، انعقاد قرارداد وکالت، توافق راجع به حق الوکاله و رعایت صلاح موکل و در جریان گذاشتن موکل از پروسه رسیدگی هستند.

هرچند برای پرداخت حق الوکاله، تعرفه های کانون وکلا وجود دارد، لیکن وکلا می توانند در قالب قراردادی خصوصی و با توجه به میزان تحصیلات، نوع دانشگاه فارغ التحصیلی و تجربه و سابقه و تخصص کاری نوع پرونده و غیره با موکلین در خصوص حق الوکاله توافق نمایند و از این جهت مکلف به دریافت حق الوکاله طبق تعرفه نمی باشند. پرداخت هزینه های دادرسی اعم از هزینه و دادخواست، ابطال تمبر، هزینه رفت و آمد و غیره بر عهده موکلین می باشد. وکلای دادگستری هر ساله موظف به پرداخت مالیات های پرونده های خود به اداره دارایی، پرداخت حق عضویت به کانون وکلای مربوطه و پرداخت حق تمبر دادگستری به دادگستری هستند.

وکلای دادگستری بنا بر اصل شرافت و تعهد اخلاق حرفه ای خود موظف هستند که در برخورد با موکل و دادگاه، شأن وکالت و انتظامات خاص وکلا را رعایت نمایند. در هر حال وکیل دادگستری از شأن اجتماعی بالایی برخوردار است که به این درجه، میزان تحصیلات، تخصص، سابقه، نوع دانشگاه فارغ التحصیلی و غیره نیز افزوده می شود.

انتخاب وکیل دادگستری و معرفی وکیل به دادگاه

در هرحال هر یک از طرفین دعوا می تواند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل دادگستری انتخاب و معرفی نمایند. اگر موکل، وکیل خود را عزل کند باید مراتب را به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد. در هر حال عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید و به امضای موکل برسد. موکل می تواند وکیل را شفاهاً عزل کند، در این صورت موکل در صورت عزل وکیل باید حق الوکاله او را به نحو کامل بپردازد.

همچنین تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است، اقدامات وی در حدود وکالت همچنین ابلاغ هایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود، مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی وکیل نخواهد شناخت. اگر وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب کند و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید در صورت نیاز به اخذ توضیح وی از وکالت حداکثر به مدت یک ماه متوقف می شود.

وکیل دادگستری مستحق حق الوکاله متناسب با اقداماتی است که انجام داده است. اما در این صورت و همچنین در صورت فوت وکیل یا عزل یا ممنوع شدن و غیره اگر اخذ توضیحی لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمی افتد و دادگاه مراتب را در صورتجلسه قید کرده و با ذکر موارد توضیح، به موکل اطلاع می دهد که شخصاً یا توسط وکیل در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود. در هر حال وکلا موظفند که هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه طبق قانون عذر موجهی داشته باشند مثل فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم، ابتلا به مرضی که مانع حرکت است، حوادث قهری و وقایع خارج از کنترل وکیل، در هر حال وکیل معذور موظف است که عذر خود را به طور کتبی با دلایل برای آن جلسه دادگاه ارسال دارد.

کلمات کلیدی : 2
وکیل پایه یک دادگستری,انتخاب وکیل دادگستری,معرفی وکیل,پروانه وکالت,وکالت در دادگاهها,وکلای دادگستری,قرارداد وکالت,وکیل دادگستری