مجازات مانع‌تراشان امر به معروف و نهی از منکر - تلفن وکیل | آدرس وکیل

شماره تماس با وکیل دادگستریک 88019244-88019243

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، برای مانع‌تراشان امر به معروف و نهی از منکر مجازات تعیین کردند. با تصویب مجلس، اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 7 می‌شود. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند «پ» ماده 20 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. از 205 نماینده حاضر، 126 رای موافق، 19 رای مخالف و شش رای ممتنع داده شد. تلفن وکیل،آدرس وکیل

منبع: http://www.isna.ir/fa/news/93080401522

کلمات کلیدی : 2
تلفن وکیل,آدرس وکیل,وکیل,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,وکیل دادگستری,تماس با وکیل دادگستری,شماره تماس با وکیل دادگستری