لایحه اصلاح قانون شورای حل اختلاف در راه مجلس؛ سایت وکیل؛ وکیل جوان 88019244

تماس با وکیل جوان: 88019244 و 88019243

رییس شوراهای حل اختلاف کل کشور گفت: لایحه اصلاح قانون شورای حل اختلاف از سوی کمیسیون لوایح دولت تصویب و در راه مجلس شورای اسلامی است.

 میانجی رییس شوراهای حل اختلاف کشور درباره‌ سرانجام لایحه اصلاح قانون شورای حل اختلاف گفت: لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: از اینکه این لایحه به مجلس رفته یا در شرف ارسال به مجلس است، اطلاع دقیقی ندارم.

 رئیس شوراهای حل اختلاف کشور افزود: مهلت قانونی این لایحه در تاریخ 22 شهریور ماه سال 1392 به پایان رسید که بعد از آن با اجازه‌ مقام معظم رهبری این لایحه تمدید شده است.

منبع: سایت وکیل

کلمات کلیدی : 2
سایت وکیل,وکیل جوان,لایحه اصلاح قانون شورای حل اختلاف,تماس با وکیل,وکیل,شماره تماس با وکیل