برخورد جدی قوه قضاییه با استفاده‌کنندگان سلاح سرد؛ بهترین وکیل و مشاور حقوقی 88019244

تماس با بهترین وکیل و مشاور حقوقی: 88019244 و 88019243

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز گفت: دستگاه قضایی در مقابله با جرایم خشن برخورد شدید خواهد داشت و در این رابطه از هیچ‌گونه اقدام قانونی چشم‌پوشی نخواهد کرد. 

وی با اشاره به افزایش جرائم همراه با حمل سلاح سرد افزود: با افزایش حمل سلاح سرد در بین افراد شاهد افزایش وقوع برخی از جرایم هستیم. 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز گفت: استفاده از سلاح سرد در وقوع جرایم خشن تاثیرگذار است و بیشتر از نیمی از ارتکاب جنایت‌ها در کشور با سلاح سرد انجام می‌شود. 

وی با بیان اینکه چاقوکشی و حمل برخی از سلاح‌های سرد همچون شمشیر و قداره به الگویی رفتاری منفی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: افراد به خاطر تزلزل شخصیت، این گونه سلاح‌ها را با خود حمل می‌کنند؛ چرا که حمل این سلاح‌ها حس اعتماد به نفس و شجاعت کاذب به آنان می‌دهد. 

او گفت: از آنجایی که مدیریت احساسات به بسیاری از جوانان و نوجوانان آموزش داده نشده است، جوانان در هنگام خشم سلاح را از جیب خارج کرده و مرتکب جنایات تأسف انگیز می‌شوند. 

وی آموزش مهارت‌های زندگی و اجتماعی، کنترل خشم، تشدید و وضع قانون خرید، فروش، نگهداری و حمل سلاح‌های سرد نامتعارف، مجازات عرضه کنندگان این نوع چاقوها و اطلاع رسانی دقیق و به موقع به جوانان و خانواده‌ها را از جمله راه‌های جلوگیری از این آسیب رفتاری برشمرد. 

او گفت: محاکم قضایی استان به هیچ وجه در برابر این قبیل مجرمین اغماض نکرده و با اجرای طرح مقابله با جرائم خاص به ویژه استفاده کنندگان سلاح سرد، تشدید مجازات آنان را در دستور کار قرار خواهند داد.