برخورد جدی قوه قضاییه با استفاده‌کنندگان سلاح سرد؛ بهترین وکیل و مشاور حقوقی 88019244

تماس با بهترین وکیل و مشاور حقوقی: 88019244 و 88019243

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز گفت: دستگاه قضایی در مقابله با جرایم خشن برخورد شدید خواهد داشت و در این رابطه از هیچ‌گونه اقدام قانونی چشم‌پوشی نخواهد کرد. 

وی با اشاره به افزایش جرائم همراه با حمل سلاح سرد افزود: با افزایش حمل سلاح سرد در بین افراد شاهد افزایش وقوع برخی از جرایم هستیم. 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز گفت: استفاده از سلاح سرد در وقوع جرایم خشن تاثیرگذار است و بیشتر از نیمی از ارتکاب جنایت‌ها در کشور با سلاح سرد انجام می‌شود. 

وی با بیان اینکه چاقوکشی و حمل برخی از سلاح‌های سرد همچون شمشیر و قداره به الگویی رفتاری منفی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: افراد به خاطر تزلزل شخصیت، این گونه سلاح‌ها را با خود حمل می‌کنند؛ چرا که حمل این سلاح‌ها حس اعتماد به نفس و شجاعت کاذب به آنان می‌دهد. 

او گفت: از آنجایی که مدیریت احساسات به بسیاری از جوانان و نوجوانان آموزش داده نشده است، جوانان در هنگام خشم سلاح را از جیب خارج کرده و مرتکب جنایات تأسف انگیز می‌شوند. 

وی آموزش مهارت‌های زندگی و اجتماعی، کنترل خشم، تشدید و وضع قانون خرید، فروش، نگهداری و حمل سلاح‌های سرد نامتعارف، مجازات عرضه کنندگان این نوع چاقوها و اطلاع رسانی دقیق و به موقع به جوانان و خانواده‌ها را از جمله راه‌های جلوگیری از این آسیب رفتاری برشمرد. 

او گفت: محاکم قضایی استان به هیچ وجه در برابر این قبیل مجرمین اغماض نکرده و با اجرای طرح مقابله با جرائم خاص به ویژه استفاده کنندگان سلاح سرد، تشدید مجازات آنان را در دستور کار قرار خواهند داد.

 

کلمات کلیدی : 2
تشدید مجازات,سلاح سرد,استفاده کنندگان سلاح سرد,بهترین وکیل,مشاور حقوقی,تماس با وکیل,وکیل,شماره تماس با وکیل,وکیل دعاوی کیفری,وکیل کیفری,تماس با وکیل دعاوی کیفری,شماره تماس با وکیل دعاوی کیفری,تماس با وکیل کیفری,شماره تماس با وکیل کیفری