ابطال تمبر مالیاتی فقط با ارائه پروانه وکالت انجام می شود؛ دفتر وکالت؛ مشاوره حقوقی 88019244

تلفن تماس با دفتر وکالت جهت مشاوره حقوقی: 88019244 و 88019243

اداره درآمد دادگستری تهران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد:

از ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ ابطال تمبر مالیاتی فقط با ارائه پروانه وکالت انجام می شود.

قابل توجه کلیه وکلای محترم

 بدینوسیله به اطلاع می رساند از مورخ ۹۳/۵/۱۱ الصاق تمبر بر روی وکالت نامه با رویت پروانه وکیل صورت می پذیرد.

چنانچه پروانه وکیل فاقد اعتبار باشد از الصاق تمبر معذوریم لطفا در این مدت جهت تمدید پروانه وکالت اقدام فرمایند

کلمات کلیدی : 2
وکالت,پروانه وکالت,ابطال تمبر مالیاتی,وکیل,الصاق تمبر,پروانه وکیل,دفتر وکالت,مشاوره حقوقی,تماس با وکیل,تماس با دفتر وکالت,شماره تماس با دفتر وکالت,تماس با مشاور حقوقی,شماره تماس با مشاور حقوقی,شماره تماس با وکیل