لغو تمامی بخشنامه های پیشگیری از بارداری؛ دفتر وکیل؛ دفتر وکالت؛ سایت وکیل؛ تلفن وکیل 88019244

تماس با دفتر وکیل؛ دفتر وکالت؛ تلفن وکیل: 88019244 و 88019243

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: تمامی بخشنامه های وزارت بهداشت و درمان درباره پیشگیری و کاهش جمعیت و بارداری با موافقت اعضای این کمیسیون در طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش و رشد جمعیت کشور حذف شد.

به گزارش ایرنا عبدالرحمان رستمیان با تشریح نشست روز یکشنبه این کمیسیون افزود:هر روشی که برای پیشگیری و کنترل جمعیت بجز مواردی که مورد تایید وزارت بهداشت و درمان است مانند بیماران ایدز و بیماران قلبی در نظر گرفته شده است، لغو شد.

وی با بیان اینکه طی دو تا سه سال گذشته وزارت بهداشت بصورت محدود روش های پیشگیری از بارداری از طریق جراحی مانند توبکتومی و وازکتومی را انجام داده است،اظهار داشت: وزارت بهداشت انجام این کار به هر نحو، برعهده کمیته ای گذاشته تا درباره آن تصمیم گیری کند.

منبع: سایت وکیل

کلمات کلیدی : 2
پیشگیری از بارداری,دفتر وکیل,دفتر وکالت,سایت وکیل,تلفن وکیل,شماره تماس با وکیل,تماس با وکیل