الزام به تمکین؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ آدرس وکیل؛ سایت وکیل؛ تلفن وکیل 88019244

تلفن وکیل پایه یک دادگستری: 88019244 و 88019243

دادخواست

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

زوج

 

 

کارمند

 

خوانده

زوجه

 

 

کارمند

 

وکیل

 

 

 

وکیل دادگستری

 

 

 

 

وکیل دادگستری

 

تعیین خواسته و بهای آن

الزام به تمکین

مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات

دادخواست

1- اجاره نامه به شماره ............... مورخ 1392/8/28

2- وکالت نامه به شماره ........... مورخ 92/9/28 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

3- اظهارنامه به شماره ............ تاریخ 92/10/3

4- سند ازدواج شماره ........... مورخ 1390/4/26 دفتر رسمی ازدواج شماره 356

5- شناسنامه شماره ........... صادره از تهران

6- اظهارنامه به شماره ........ تاریخ 1392/7/9

ریاست محترم دادگاه خانواده تهران

با سلام

احتراما به وکالت از خواهان منفردا و متفقا به استحضار می رساند:

به موجب سند نکاحیه شماره ......... مورخ 90/4/26 دفتر ازدواج 356 تهران خوانده به عنوان همسر قانونی،شرعی و دایمی موکل اینجانبان می باشد، لیکن از تاریخ 1392/6/19 با قفل نمودن درب منزل مشترک را ترک و بدون عذر شرعی از انجام تکالیف قانونی خود امتناع و علیرغم درخواست های مکرر و وساطت بستگان حاضر به بازگشت و تمکین نمی باشد لیکن به دلیل اینکه سند آپارتمان محل زندگی مشترک به عنوان کادوی ازدواج به نام خوانده می باشد موکل با تهیه و اجاره مسکن دیگری طی اجاره نامه شماره ........... مورخ 92/8/28 اقدام نموده و با تهیه وسایل زندگی خوانده را به زندگی مشترک دعوت نموده و علیرغم ابلاغ دو فقره اظهارنامه رسمی به شماره های ............ مورخ 92/7/9 و اظهارنامه مورخ 92/10/3 با کد رهگیری ............. و دعوت مجدد ایشان به تمکین، متاسفانه خوانده حاضر به تمکین نمی باشد لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تمکین مطابق شرع و مواد 1102 الی 1108 و ماده 1114 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست. با تشکر- .......... و ............ وکلای پایه یک دادگستری

 

دادنامه

خواهان: آقای ........... با وکالت آقای ............ به نشانی ................. و آقای ............. به نشانی ..........................

خوانده: خانم ..........  با وکالت خانم ............ (وکیل پایه یک دادگستری از وکلای دادگران حامی)، آدرس وکیل دادگستری: تهران- میدان فاطمی

خواسته: الزام به تمکین

گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای ........... فرزند ......... با وکالت آقایان ......... و .......... به طرفیت خانم ........... فرزند ........... با وکالت .......... (وکیل پایه یک دادگستری از وکلای دادگران حامی) دایر به صدور حکم بر تمکین به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خوانده که طبق مستندات ابرازی زوج در منزل زوجه زندگی می کرده و منزل را ترک کرده و اقدام به تنظیم اجاره نامه صوری کرده که گزارش کلانتری نیز دلالت بر صحت آن دارد. به دلیل فراهم نبودن مسکن و اثثاالبیت جهت تمکین به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه 278  دادگاه خانواده تهران

کلمات کلیدی : 2
وکیل,وکالت,وکیل پایه یک دادگستری,دادگران حامی,الزام به تمکین,تمکین,دادگاه خانواده,دادخواست,آدرس وکیل,سایت وکیل,تلفن وکیل,وکیل پایه یک,وکیل دادگستری,وکیل یوسف آباد,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,نمونه آرای دادگاه خانواده,تماس با وکیل طلاق,شماره تماس با وکیل طلاق,تماس با وکیل پایه یک,تماس با وکیل خانواده,تماس با وکیل دعاوی خانوادگی