مجازات حبس برای عدم گزارش سوء جریان در دستگاه‌های دولتی؛ وکیل کیفری 88019244

مشاوره با وکیل کیفری: 88019244 و 88019243

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروزمجلس مجازات حبس و انفصال موقت از خدمت را برای بازرسان قانونی،‌ حفاظت و حراست دستگاه‌هایی پیش‌بینی کردند که گزارش سوء جریان در دستگاه خود به سازمان بازرسی ارائه نمی‌کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جریان بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی ماده 10 این طرح به تصویب نمایندگان رسید که براساس آن چنانچه بازرسان قانونی موسسات و شرکت‌های مشمول بازرسی، مسوولان سازمان حسابرسی دولتی،‌ حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت وبازرسی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول بازرسی‌،‌ به سو جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است،‌ باید مراتب به اطلاع به سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

به موجب این مصوبه مستنکف علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال،‌به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

به موجب مصوبه دیگر مجلس شورای اسلامی در ماده 11 این طرح آیین نامه اجرای این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه می‌شود به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.