نهادهای شبه قضائی و هیات های رسیدگی | وکیل دادگستری

1- اتحادیه های صنفی و کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب 1382)

2- سازمان تعزیرات حکومتی

3- شعبه حقوقی تحقیق و اداره اوقاف موضوع ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف وامور خیریه

4- شورای حل اختلاف موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی

5- کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان(مصوب 1374)

6- کمیسیون کفالت نظام وظیفه موضوع ماده 28 قانون نظام وظیفه

7- مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیتهای مستقیم

8- مرجع رسیدگی به شکایت کارفرمایان در خصوص مطالبات حق بیمه موضوع قانون سازمان تامین اجتماعی

9- هیات تشخیص و حل اختلاف قانون کار

10- هیئت حل اختلاف امور گمرگی موضوع ماده 50 قانون گمرک

11- هیات حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال

12- هیات نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات

داوری در قوانین موضوعه

1- داوری قانون آیین دادرسی مدنی

2- داوری موضوع قانون بیمه و آیین نامه های آن

3- داور اتحادیه و اتاق تعاونی ها

4- داور قانون صنایع و معادن

5- داوری قانون بورس اوراق بهادار

6- داوری واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه

امور اراضی و آب

1- شورای اصلاحات ارضی

2- کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها

3- کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب

4- کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه

5- کمیسیون ماده 34 قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی

6- کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی

7- کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

8- مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها

9- هیات نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها

ثبت اسناد واملاک

1- اداره ثبت(صلاحیت و احد اجرای ثبت در صدور اجرائیه ثبتی و رئیس ثبت در مقام رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به عملیات مامورین اجرای ثبت)

2- هیات نظارت و شورای عالی ثبت

3- هیات حل اختلاف ثبتی موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت

4- هیئت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده 132 قانون برنامه چهارم توسعه

5- افراز و فروش املاک مشاع

کمیسیون های  شهرداری

1- کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی ومعماری ایران(مصوب 1351)

2- کمیسیون ماده 55 و 77 قانون شهرداری

3- کمیسیون ماده 100 و 101 قانون شهرداری

اقدامات سازمانها و نهادها در برخی مسایل حقوقی

1- اقدام اولیه وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده 13 قانون بهداشت

2- حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستقلات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

3- رفع تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی

4- سازمان حفاظت محیط زیست  در مقام جلوگیری از آلودگی هوا

5- شهرداری در مقام سد معبر

6- وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز

7- وزارت کار در جریمه کارفرمایان(به کارگیری اتباع بیگانه)

8- وزارت نیرو در رفع مزاحمت از مستحدثات مجاز و ممانعت از مستحدثات غیرمجاز آب وبرق

9- هیات حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی

هیات های انتظامی رسیدگی به تخلفات

1- تخلفات اداری کارکنان دولت

2- دادسرا و دادگاه انتظامی دفاتر اسناد رسمی

3- دادسرا و دادگاه انتظامی قضات

4- دادسرا و دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری

5- دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا

6- شورای انتظامی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

7- شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن

8- شورای انتظامی مربوط به نظام صنفی رایانه ای

9- هیات انتظامی پزشکی

10- هیات انتظامی دانشگاه ها

11- هیاتهای انتظامی مالیاتی

12- هیاتهای بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

13- هیاتهای بدوی و عالی انتظامی شاغلان حرفه پزشکی

14- هیاتهای رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی ومشاوره

15- هیاتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران

16- هیات انتظامی بانکها

کلمات کلیدی : 2
نهادهای شبه قضائی,هیات های رسیدگی,وکیل دادگستری,سازمان تعزیرات حکومتی,کمیسیون,کارفرمایان,قانون کار,ثبت احوال,قانون صنایع,امور اراضی,وزارت بهداشت,شورای حل اختلاف,شهرداری,وزارت راه,وزارت کار,وزارت نیرو