مزاحمت | ایراد افتراء | نمونه آراء

شکواییه
بسمه تعالی

نام ونشانی شاکی: خانم *** تهران ***********

نام ونشانی مشتکی عنه: آقا *** تهران

موضوع شکایت: مزاحمت ، تهدید،توهین ونسبت ناروای رابطه نامشروع

محل وقوع جرم: نشان منزل شاکی- نشانی محل کار شاکی ومشتکی عنه

تاریخ وقوع جرم: به دفعات از مهر ماه 87 تا آبان 88

دلایل: شهادت شهود-گواهی بازرسی شرکت (***)- در صورت اخذ پرینت تلفن مشتکی عنه

دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران

با سلام وتقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند موکل(خانم ***) مدت حدود یکسال است که به دفعات متوالی مورد اذیت و آزار  وتهمت و مزاحمت آقای ***(مشتکی عنه) قرار میگیرد. متهم با حضور در محل کار و اطراف محل سکونت خود موکل ، و منزل پدری ایشان و نیز از طریق تماس تلفنی و ارسال پیامک به تلفن همراه ایشان مزاحم موکل شده و نزد همکاران و همسر موکل به ایشان نسبت ناروا و داشتن رابطه نامشروع داده است متهم به طور مکرر جلوی درب محل کار آقای ****، همسر موکل (شرکت *****) حاضر شده و اقدام بدگویی و تهمت به شاکی نموده است و نیز با حضور در محل کار شاکی نزد همکاران ایشان از جمله خانم **** خانم*** خانم **** خانم *** وخانم *** به موکل نسبت ناروای داشتن رابطه نامشروع و فساد اخلاقی داده است متهم چهل وپنج ساله (حدودا) که همسر وچند فرزند دارد به کرات با تلفن موکل تماس گرفته و ایشان را تحریک و تشویق به طلاق و جدایی از همسرش کرده و به ایشان اظهار علاقه و وابستگی عاطفی نموده است و حتی با تکرار این مراتب یک مرحله به بازرسی شرکت ***  فراخوانده شده ونزد جناب ****(رئیس بازرسی شرکت ***) آقای مهندس ***(معاون قسمت استاندارد و مرغوبیت شرکت ****) تعهد اخذ گردیده است که متاسفانه مراتب مذکور مجددا تکرار شده است لازم به ذکر است موکل یکبار جهت در امان ماندن از تعرضات مشتکی عنه محل کار خود را تغییر داده است که متاسفانه تاثیر ننموده است. علاوه بر شهود نامبرده خانواده موکل نیز شاهد وناظر و مطلع از مسائل پیش آمده بوده اند با عنایت به مراتب فوق مستدعی است دستور لازم جهت تعقیب و تحقیق  جرایم مذکور به عمل آورید.دادنامه بدوی

بتاریخ:-/04/89 کلاسه پرونده: ***** شماره دادنامه: *****

مرجع رسیدگی : شعبه 1161 دادگاه عمومی تهران – فرودگاه مهرآباد

شاکی : خانم ***** با وکالت مسعود محمدی به نشانی : تهران - میدان فاطمی - میدان گلها - بلوار گلها

متهم : آقای **** به نشانی : تهران

اتهام: مزاحمت – ایراد افتراء

گردشکار: به تاریخ(1389) در وقت فوق العاده جلسه دادگاه عمومی شعبه 1161 تهران بتصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح ذیل مبادرت به صدوررای می نماید.

رای دادگاه

در مورد شکایت خانم **** با وکالت آقای مسعود محمدی علیه آقای **** فرزند : ساکن تهران دایر به ایجاد مزاحمت برای شاکیه وایراد افتراء با توجه به شکایت شاکیه و وکیل وی – مودای گواهی گواهان که حکایت از آن دارد که متهم به نحو تلفنی و حضوری موجبات سلب آسایش شاکیه را فراهم نموده و با بکاربردن الفاظ ناشایست وسیله مزاحمت وی را موجب گردیده وبعضا در محل کار و حوالی محل کار نیزاتهاماتی را نسبت به شاکیه نسبت داده که نتوانسته صحت اسناد آنها را اثبات نماید. و حتی با فرض اثبات نیز نشر چنین اموری اشاعه فحشا محسوب می گردد لذا دادگاه بنابر مطالب پیش گفته و کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 تهران و تحقیقات معموله بزه های انتسابی را محرز دانسته و به استناد مواد 619 و 697 قانون مجازات اسلامی متهم ر ابه لحاظ بزه ایجاد مزاحمت برای شاکیه به تحمل 4 ماه حبس تعزیری و تحمل 20 ضربه شلاق تعزیری وبه جهت بزه افترا نیز به تحمل 4 ماه حبس تعزیری محکوم می نماید و دادگاه به استناد ماده 25 به بعد قانون مجازات اسلامی نظر به وضعیت سنی محکوم علیه و محتویات پرونده قرار تعلیق اجرای مجازات محکوم علیه را بمدت 4 سال اعم از حبس و شلاق صادر و اعلان می نماید و محکوم علیه مکلف است از رفت و آمد در محل کار و حوالی محل کار شاکیه (حوزه کاری شاکیه) در مدت تعلیق خودداری نماید و مسئولان شرکت ***** در بخش اخیر گزارش تخلف را در صورت بروز آن از ناحیه محکوم علیه در مدت تعلیق به معاون دادستان در دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 9 تهران(فرودگاه مهرآباد) ارائه نمایند. رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر دردادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.


 لایحه تجدید نظر

ریاست محترم شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام و تقدیم احترام

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ***** نسبت به دادنامه شماره ------- مورخ 1389 به وکالت از خانم ****، به استحضار عالی می رسانم.

1-  موارد ومصادیق مزاحمت ها، تهمت ها و توهین های تجدیدنظر خواه به موکل و همسر ایشان(آقای ****) طی لایحه ای به طور مفصل در مرحله بدوی تقدیم دادگاه محترم گردیده است که درصورت صلاحدید توجه حضرات قضات محترم را به آن جلب می نمایم. از جمله اینکه متهم به کرات به محل کار موکل و اطراف منزل ایشان مراجعه نموده و با الفاظ ناشایست تهدید و تحریک و توهین نموده است. همچنین از طریق تماس تلفنی با همراه موکل وتلفن محل کار ایشان و تلفن محل کار همسر موکل بر اقدامات خلاف قانون و خلاف شرع و خلاف عرف  خود اصرار ورزیده است و نیز با مراجعه نزد همکاران و دوستان واقوام موکل ونیز نزد همسر ایشان به موکل نسبت های نا روا داده است.

2-  در جلسات بدوی نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی و نزد بازپرس محترم شعبه 9 دادسرای **** متهم پس از ارائه دلایل اثباتی توسط موکل وشهود،دلیل اقدامات خود را ارتباط با نیروهای ماورایی به جهت سیادت وعلم به اینکه ازدواج فی مابین موکل و آقای **** نباید اتفاق بیافتد، عنوان نموده است.

غافل از اینکه حتی اگر آن ازدواج سر نمی گرفت متهم هم سن پدر موکل است و عرض ادب واحترام موکل به متهم صرفا به جهت همکار بودن و کبر سن متهم بوده است .

3-  متاسفانه متهم تاکنون و در کلیه مراحل رسیدگی نه تنها از اقدامات مذموم خود دست برنداشته بلکه عزم خود را جزم تخریب شخصیت وسلب آبروی موکل در محل کار نموده است . ظاهرا جهت اثبات بی گناهی خود متوسل به شهادت از افرادی در محل کار مشترک با موکل گردیده است، کسانی که صرفا همکار هستند وشاهد هیچ چیزی نبوده اند و در این خصوص استشهادیه ای تنظیم شده واحتمالا ضمیمه لایحه تجدیدنظر خواهی متهم می باشد.

4-  در نهایت ضمن جلب توجه قضات محترم و شریف شعبه ** دادگاه تجدیدنظر و با عنایت به حقوق تضییع شده و آبروی از دست رفته موکل نزد همسر واقوام و همکاران ایشان به جهت اقدامات و اظهارات متهم ، تقاضای اشد مجازات برای متهم  را دارم که به هیچ وجه از کرده خود پشیمان نیست . به اقدامات و اعمال مجرمانه خود اصرار دارد و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که دست از اعمال خلاف قانون خود بردارد چرا که تاکنون به هیچ وجه تصمیم به عذر خواهی و جلب رضایت موکل ننموده و حتی در جهت القاء بی گناهی خود متوسل به تهیه و طلب استشهادیه دروغین نموده است.


در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: dadgaranhami1@gmail.com

 

کلمات کلیدی : 2
دادنامه,مسعود محمدی,ایراد افتراء,اشاعه فحشا,قانون مجازات اسلامی,حبس و شلاق,دادستان,دادسرای عمومی وانقلاب,فرودگاه مهرآباد,دادگاه,تجدیدنظر