سرپرستی کودکان | قبول سرپرستی | فرزند خواندگی | وکیل دادگستری

برای قبول سرپرستی و فرزند خواندگی کودکان بی سرپرست شرایطی وجود دارد از جمله شرایط عمومی فرزند خواندگی و تملیک مال بر انها در حال حاضر این امکان برای زن و شوهر ها وجود دارد و هم برای خانم های مجرد که در مقاله به طور مختصربه آن پرداخته شده است.

سرپرستی کودکان
سرپرستی کودکان


در قانون مدنی قرابت ( خویشاوندی ) بر دو قسم تقسیم شده است: قرابت نسبی و قرابت سببی.

البته قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، مصوب اسفند 1353، قرابت ناشی از سرپرستی را نیز به قانون افزوده است

قبل از پرداختن به شرایط لازم برای سرپرستان و طفل ذکر این نکات زیر ضروری است که:

-       باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم، موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود.

-       در حال حاضر دختران مجرد، خانواده های دارای فرززند یا بدون فرزند و ایرانیان مقیم خارج نیز می توانند از مزایای فرزندخواندگی برخوردار باشند.

-       لازم به ذکر است قانون جدید علاوه بر کودکان بی سرپرست، شامل کودکان بد سرپرست نیز می شود.

-       در قانون جدید؛ بیمه، تملیک اموال و برخورداری از حق مستمری ولی ( فوت و ازکارافتادگی ) مثل کودکان معمولی پیش بینی شده است

-       اختصاص اموال به نام فرزندخوانده، منوط به نظر قاضی است و پیشاپیش امری بدیهی و الزامی به شمار نمی آید

-       رسیدن اموال پس از فوت سرپرست نیز منوط به نظر قاضی است.

-       در قانون جدید متقاضیان اول به بهزیستی مراجعه می کنند و در صورت احراز صلاحیت به دادگاه مراجعه می کنند.

-       در قانون فعلی در صورت پیدا کردن فرزند و ثابت کردن موضوع و داشتن شرایط نگهداری فرزند، بدون جدا کردن کودک از خانواده، فرآیند قانونی حضانت انجام می شود

-       در قانون جدید مرخصی دوره مراقبت برای مادر 3 ماه و با حقوق در نظر گرفته شده است

-       در قانون جدید مشاوره دینی از طریق کارشناسان حوزه علمیه با همکاری بهزیستی، قبل از حکم سرپرستی ارائه می شود.

در قانون جدید امکان سپردن سه گروه از کودکان وجود دارد:

-       طفلی که جد پدری یا مادری اش شناخته شده نباشد

-       طفی که جد پدری یا مادری اش در قید حیات نباشد

-       کودکانی که به موسسه عام المنفعه سپرده شده و تا سه سال پدر و مادر یا جدپدری او مراجعه نکنند

-       افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم صلاحیتدار به سازمان سپرده شده و تا دو سال پدر و مادر یا جد پدری مراجعه نکنند

-       افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم صلاحیتدار به سازمان سپرده شد و هیچ یک از پدر، مادر یا جد پدری و وصی منصوب، صلاحیت سرپرستی را نداشته باشد. 

شرایط لازم سرپرستان برای سرپرستی طفل بدون سرپرست عبارت است از:

-       وجود رابطه نکاح بین زن و مرد سرپرست

-       انقضاء پنج سال از تاریخ ازدواج و نداشتن فرزند

-       سن یکی از زوجین باید حداقل سی سال باشد

-       توافق زوجین برای سرپرستی

-       اهلیت

-       اقامت در ایران

-       عدم محکومیت جزایی موثر

-       شایستگی اخلاقی

-       عدم اعتیاد

-       عدم ابتلاء به بیماریهای واگیردار صعب العلاج

-       تمکن مالی

شرایط لازم طفل، برای سرپرستی عبارت است از:

- معلوم نبودن یا فوت پدر و مادر و جد پدری طفل

- سن طفل کمتر از شانزده سال باشد

کلمات کلیدی : 2
سرپرستی کودکان,وکیل دادگستری,بیمه,تملیک اموال,فرزندخواندگی,حوزه علمیه,بهزیستی,موسسه عام المنفعه,اقامت در ایران