انواع تقسیم بندی حقوق مالکیت معنوی، فکری

مالکیت معنوی

مالکیت ادبی هنری

-آثار ادبی – هنری

-حق نسخه برداری و حقوق جانبی

مالکیت صنعتی

-نشان جغرافیایی

-نام تجاری

-طرح های صنعتی

-حقوق نرم افزار

-علائم تجاری

-مدارهای یک پارچه

-اسرار تجاری

-اختراعات

-مدلهای مصرفی

حقوق مالکیت صنعتی در ایران

مالکیت صنعتی

1) ثبت اختراع

1-1 ثبت اختراعات در بعد ملی

2-1 ثبت اختراعات در بعد بین المللی (PCT)

 2)ثبت طرح های صنعتی

 3) ثبت علائم تجاری

1-3 ثبت علائم تجاری در بعد ملی

2-3 ثبت علائم تجاری در بعد بین المللی (مادرید)

4) نشان جغرافیایی

1-4  ثبت نشان در بعد ملی

2-4  ثبت نشان در بعد بین المللی (لیسبون)در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: dadgaranhami1@gmail.com

 

کلمات کلیدی : 2
مالکیت معنوی,مالکیت صنعتی,نام تجاری,اختراعات,مالکیت صنعتی,ثبت نشان,علائم تجاری,ثبت اختراع